Lentokenttäyhtiö Finavia haluaa edelleen salata taustamuistion, joka liittyy valtionyhtiön johdannaissotkujen jälkiselvittelyyn. Helsingin hallinto-oikeus määräsi maaliskuussa, että Valtiontalouden tarkastusviraston muistio on täysin julkinen Finavian hallituksen päätöksentekoa ja hallituksen jäsenten keskusteluja myöten. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT.

Kansanedustaja Mika Raatikainen teki 2016 eduskunnan tarkastusvaliokunnan jäsenenä ollessaan ehdotuksen tapaus Finavian ottamisesta työlistalle. Näin tapahtuikin ja Finavian omituisissa johdannaiskaupoissa 2010-luvun alussa menettämää yli 30 miljoonan euron tappiota ja siihen johtaneita syitä alettiin perata tarkastusvaliokunnassa.

Tarkastusvaliokunta tutki asiaa, ja sai käyttöönsä Valtiontalouden Tarkastusviraston tekemän muistion Vastuukysymykset Finavian johdannaisvastuiden selvittämisessä. Siitä viidesosa oli mustattu eli salattu sellaisilta osin, mitkä koskivat päätöksentekoa ym. olennaisia seikkoja.

Myöhemmin Raatikainen sai koko muistion salassa pidettäväksi leimattuna. Tämä tarkoitti sitä, ettei tietoja voi käyttää julkisesti. Hän teki valituksen Hallinto-oikeuteen missä vaadittiin muistion luovuttamista kokonaisuudessaan julkisena.


Mika Raatikainen Eduskunnan edessä.

Hallinto-oikeuden päätös tuli noin kuukausi sitten. Sen mukaan asiakirja on julkinen Raatikaisen vaatimuksen mukaisesti.

Finavia ei aio luovuttaa helpolla. Se on pyytänyt Korkeimmasta Hallinto-oikeudesta valituslupaa.

Kansanedustaja Mika Raatikainen taustoittaa asiaa tänään lähettämässään tiedotteessa:

”Hallinto-oikeus katsoi, ettei kyseisten tietojen salassapidolle ollut säädettyä perustetta. Kyse on ollut VTV:n Finaviaan lain nojalla kohdistamasta laillisuustarkastuksesta, jossa tarkastettavana on ollut omistajaohjauksen ohella myös yhtiön toiminta.

Raatikaisen mielestä erikoiseksi asioiden salaamisen tekee myös se, että hän oli tietoja pyytäessään sekä kansanedustaja, että Finavian johdannaiskauppoja käsittelevän tarkastusvaliokunnan jäsen. Näissä ominaisuuksissa hänelle olisi pitänyt suoda erityisen laaja tiedonsaantioikeus. Perustuslain mukaan eduskunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta asioiden käsittelyssä tarvittavat tiedot, ja kansanedustajalla on oikeus saada viranomaiselta tämän hallussa olevia edustajatoimen hoitamiseksi tarpeellisia tietoja.

Valtion monopoliyhtiö Finavia haluaa edelleen salata taustamuistion. Se perustelee salaamistarvetta korkeimpaan hallinto-oikeuteen jättämässään valituslupahakemuksessa ja valituksessa sillä, että hallinto-oikeuden julkiseksi katsoma muistio sisältää yhtiön ja sen liikekumppanien liikesalaisuuksia. KHO:n ratkaistavaksi tulee, onko Finavialla edes oikeutta valittaa päätöksestä. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan muistio ei sisältänyt Finavian tai muiden liikesalaisuuksia.”

Raatikaisen mielestä muistio pitäisi ehdottomasti julkistaa.

– Näen koko vyyhdin ongelmallisena myös kansalaisen kannalta, kyse on päätöksenteon avoimuudesta ja yhteisistä rahoista, joita on hävinnyt yli 30 miljoonaa. Asiakirja tulisi julkistaa myös, jotta asia saataisiin käsiteltyä loppuun.

Raatikainen kummastelee myös valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nergin aiemmin tekemää ilmoitusta, ettei sote-uudistuksen valmistelussa tarvitse reagoida Korkeimman hallinto-oikeuden vaatimukseen sote-uudistuksen valinnanvapausmallin viemisestä Euroopan komission käsittelyyn.

Raatikaisen muistuttaa, että myös vallankäyttäjien tulee noudattaa oikeuden päätöksiä.

– Ei niille voi viitata kintaalla. Viranomaisten lainkäytön oikeellisuutta tulee valvoa ja oikeuden päätöksiä on noudatettava. Yksinkertaista, mutta ei kaikille. Jään odottamaan Korkeimman Hallinto-oikeuden päätöstä mielenkiinnolla.

SUOMEN UUTISET