Oikeusministeriö on asettanut valmistelu- ja ohjausryhmän korruptionvastaisen toimenpideohjelman päivittämistä ja seurantaa varten. Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää korruptiota, edistää korruption ilmituloa ja kehittää korruption torjuntaa.

Valtioneuvosto päätti maaliskuussa korruptionvastaisen strategian ja sitä tukevan toimenpideohjelman päivittämisestä. Keskeistä päivityksessä on parantaa viranomaisyhteistyötä, lisätä korruptiotietoisuutta ja hallinnon läpinäkyvyyttä, tehostaa korruption paljastumista, kehittää lainsäädäntöä ja edistää tutkimusta.

– Vuosille 2024–2027 laadittava toimenpideohjelma valmistellaan pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman ja korruptionvastaisen strategian painopisteiden mukaisesti. Valmistelussa otetaan huomioon myös EU:n korruption torjunnan tavoitteet, kansainväliset suositukset sekä kansalliset näkökohdat ja korruption riskialueet, kerrotaan oikeusministeriön tiedotteessa.

Suomen Uutiset