Monikulttuurisuus tuo mukanaan paljon uutta ja ihmeellistä tavallisen tallaajan elämään. Eräs täkäläisittäin katsottuna kummallisuus on korruptio ja muu vilunkipeli, joka jo Skandinavian ulkopuolella on enemmän tai vähemmän arkipäivää. Hyvinvointivaltio pysyy kuitenkin pystyssä vain kaikkien yhtäläisin ponnistuksin.

Suomi on maailman toiseksi vähiten korruptoitunut maa pistemäärällä 87. Suomen edellä Transparency Internationalin tilastossa on vain Tanska.

CPI (Corruption Perceptions Index) kertoo korruption määrän suhdeluvulla nollasta sataan. 100 on ideaalitilanne ja nolla on totaalinen tuho.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on selvitetty, kuinka suuri osa kyselyyn vastanneista kansalaisista on edeltävänä vuonna joutunut maksamaan lahjuksia saadakseen haluamiaan palveluita. Eurobarometrissa on samoin selvitetty kansalaisten kokemuksia korruptiosta. Suomi on näissäkin tutkimuksissa sijoittunut vähiten korruptoituneiden valtioiden joukkoon.

Kuilu kulttuurien välillä

Transparency Internationalin mukaan Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, joissa epätasa-arvoinen poliittinen ja taloudellinen valta kietoutuu syvästi konflikteihin, korruptio horjuttaa demokraattisia prosesseja, aiheuttaa laajaa levottomuutta ja ruokkii väkivaltaa.

CPI:n luokituksen mukaan maailman korruptoituneimmat maat ovat Etelä-Sudan, Syyria, Venezuela ja Somalia. Maiden CPI-luvut ovat 13 ja 11 välillä.

Ei tarvitse olla erikoistutkija ymmärtääkseen, että CPI-asteikon eri päissä olevissa valtioissa kulttuurierot saattavat ainakin äkkiseltään olla lähes ylitsepääsemättömiä ja voivat vaikeuttaa kansalaisten sopeutumista toistensa yhteiskuntiin puolin ja toisin.

Hygieniapassi tulkin avulla

Helsingin hovioikeus korotti tulkkina toimineen miehen tuomiota useita vuosia kestäneessä huijauksessa, kertoi Helsingin Sanomat kesäkuun puolivälissä.

Mies toimi vuosien 2015 ja 2018 välillä tulkkina vantaalaisen oppilaitoksen järjestämissä hygieniapassitesteissä. Oppilaitos oli tehnyt tulkin kanssa sopimuksen, ja tulkki veloitti 155 euroa testiin osallistujilta, josta noin 68 euroa jäi hänelle itselleen.

Mies teki käännettyyn testipaperiin pisteiden avulla merkintöjä, joiden avulla testikysymyksiin vastaaja pystyi päättelemään, oliko esitetty väite oikein vai väärin. Syyttäjän mukaan 570 henkilöä sai miehen vilpillisen toiminnan avulla hygieniapassin.

Ajokortti ohituskaistalta

Poliisi tutki alkuvuodesta 2022 ajokorttihallinnosta vastaavassa Ajovarma Oy:ssä lahjusvyyhtiä, johon epäillään sekaantuneen useita kymmeniä Kouvolan toimipisteessä asioineita henkilöitä.

Iltalehden tietojen mukaan epäillyt hyötyjät eli lahjuksen antajat ovat valtaosaltaan ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Sana on kiirinyt tietyissä etnisissä piireissä siitä, miten ajotutkinto ”onnistuu” ja keneltä voi hyväksynnän ostaa.

Tutkintaa on tiettävästi hankaloittanut muun muassa se, että lahjuksen antamisesta epäillyt eli ”pimeästä” ajotutkinnosta maksaneet eivät ole olleet kovinkaan innokkaita kertomaan omasta osuudestaan rikosvyyhdissä.

Taksin rattiin telefoonilla

Traficom vastaa taksinkuljettajan kokeen järjestämisestä. Kokeen pitää Traficomin palveluntuottaja Ajovarma. Kesästä 2021 alkaen kokeessa vilpillisesti toimivia osallistujia on voinut asettaa kuuden kuukauden mittaiseen osallistumiskieltoon.

– Tähän mennessä olemme määränneet 46:lle kokeeseen osallistuneelle osallistumiskiellon. Yleisin syy kiellolle on ollut puhelimen käyttö kokeessa. Puhelimella on pidetty puhe- tai videoyhteyttä apuna kokeen suorittamiseen ja syynä tähän on ollut kokeeseen osallistuneen puutteellinen osaaminen taksinkuljettajan ammatinharjoittamiseen liittyvistä aiheita sekä kielitaito, toteaa asiantuntija Traficomin tiedotteessa.

Lokakuun 2022 loppuun mennessä taksiliikennelupa oli peruttu yli 1 500 luvanhaltijalta, jotka eivät suorittaneet yrittäjäkoetta Traficomin asettamassa määräajassa.

SUOMEN UUTISET