Vuonna 2021 uudistettu taksilainsäädäntö toi viranomaisille uusia toimivaltuuksia valvoa taksitoimintaa. Traficom on perunut lokakuun loppuun mennessä yli 2 000 taksilupaa. Syitä ovat olleet muun muassa Y-tunnuksen puuttuminen tai suorittamatta jäänyt yrittäjäkoe.

Taksiliikenneluvan myöntämisen yhtenä edellytyksenä on toukokuusta 2021 alkaen ollut Y-tunnus. Uusi vaatimus koskee myös niitä taksiliikenneluvan haltijoita, joiden lupa oli myönnetty ennen lakimuutoksen voimaantuloa.

– Y-tunnusvalvonnan lopputuloksena peruutimme 520 taksiliikennelupaa, koska luvanhaltija ei korjannut tunnusta koskevaa puutetta, toteaa Traficomin ammattiliikennepalvelun päällikkö Sari Veija liikenne- ja viestintäviraston tiedotteessa.

Yrittäjäkoe puuttui 2 000 taksiluvan haltijalta

Taksiliikenneluvan haltijoilta edellytetään myös ammatillista pätevyyttä, joka osoitetaan läpäisemällä yrittäjäkoe. Luvanhaltijoilla oli vuosi aikaa hankkia vaadittu pätevyys. Hyväksytyn kokeen puuttumisen takia taksilupa oli lokakuun loppuun mennessä peruttu yli 1 500 luvanhaltijalta.

– Vaatimuksesta muistuteltiin yrittäjiä pitkin vuotta ja kiihtyvällä tahdilla vielä kevään aikana, mutta silti valvonnan alkaessa toukokuussa yrittäjäkoe oli suorittamatta vielä n. 2 000 taksiliikenneluvan haltijalta tai liikenteestä vastaavalta henkilöltä, Veija kertoo.

Vilppi johtanut osallistumiskieltoihin

Traficom vastaa taksinkuljettajan kokeen järjestämisestä ja kokeen pitää Traficomin palveluntuottaja Ajovarma. Kesästä 2021 alkaen kokeessa vilpillisesti toimivia osallistujia on voinut asettaa kuuden kuukauden mittaiseen osallistumiskieltoon.

– Yleisin syy kiellolle on ollut puhelimen käyttö kokeessa. Puhelimella on pidetty puhe- tai videoyhteyttä apuna kokeen suorittamiseen ja syynä tähän on ollut kokeeseen osallistuneen puutteellinen osaaminen taksinkuljettajan ammatinharjoittamiseen liittyvistä aiheista sekä kielitaito, sanoo Traficomin asiantuntija Pasi Parviainen.

SUOMEN UUTISET