Pirkanmaalla työskentelevä taksiyrittäjä on huolissaan uusien taksiyrittäjien soveltuvuudesta ja hyvämaineisuudesta. – Asiakkailta on tullut paljon palautetta huonoista kokemuksista taksin kyydissä, taksiyrittäjä sanoo.

Pitkään taksialalla toiminut taksiyrittäjä otti yhteyttä Suomen Uutisiin. Taksiammattilainen on huolissaan uusien taksiyrittäjien soveltuvuudesta alalle.

– Tiedossani on, että taksia kuljettavina taksiyrittäjinä toimii tällä hetkellä useita henkilöitä joilla on puutteita esimerkiksi paikallistuntemuksen ja kielitaidon osalta. Joillakin kuljettajilla on myös rikostaustaa ja tämä on herättänyt epäilyjä asiakkaissa, taksiyrittäjä sanoo.

Hänen mukaansa ongelmia on ilmennyt etenkin kielitaidossa.

– Meillä toimii tälläkin hetkellä taksiyrittäjinä henkilöitä, jotka eivät osaa kunnolla suomen kieltä. On selvää, että toiminta asiakkaan kanssa vaikeutuu tästä syystä. Jotkut kuljettajat taas syystä tai toisesta eivät osaa ajaa asiakasta perille tämän haluamaan osoitteeseen.

Ei tunneta katuja, kysellään henkilökohtaisia asioita

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kirjoitti joulukuussa Twitterissä, kuinka häntä Helsingissä kuljettanut taksinkuljettaja ei tiennyt, missä on Aleksanterinkatu.

– Viikonlopun taksikokemuksia: Oulussa ei tiedetty missä Oulu-halli on ja Helsingissä Aleksanterinkatu oli tuntematon. Vielä riittää tekemistä, Vapaavuori kirjoitti.

Pirkanmaalainen taksiyrittäjä kertoo tietävänsä myös tapauksia, joissa asiakkailta on autossa kysytty erittäin henkilökohtaisia kysymyksiä.

– Joskus kuljettaja on myös saattanut haluta poistua autosta saattamaan asiakasta määränpäässä. Tällainen ei tietenkään ole sopivaa, taksiyrittäjä sanoo.

Vanhat rikokset eivät välttämättä estä luvan saamista

Taksitoiminnan harjoittaminen Suomessa on luvanvaraista. Taksin kuljettamiseen tarvitaan ensinnäkin kuljettajan ajolupa, jonka myöntää poliisi. Taksiyrittäjällä taas tulee lisäksi olla taksilupa, jonka myöntää se Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), jonka alueella liikenteen asemapaikka on.

Taksiliikennelain mukaan taksiluvan saamisen edellytyksenä on esimerkiksi kyky vastata taloudellisista velvoitteistaan, oikeustoimikelpoisuus sekä hyvämaineisuus. Erilaiset rangaistukset voivat olla este taksiluvan myöntämiselle.

Taksiluvan hakijan ei katsota täyttävän hyvämaineisuuden vaatimusta, jos hänet on edellisen kymmenen vuoden aikana tuomittu yli kahden vuoden vankeusrangaistukseen tai edellisten viiden vuoden aikana enintään kahden vuoden vankeusrangaistukseen.

Esteenä ovat myös edellisten kolmen vuoden aikana saatu sakkorangaistus asiakkaaseen kohdistuneesta rikoksesta taikka rattijuopumuksesta. Lisäedellytyksenä on vielä se, että teot osoittavat henkilön olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan taksiliikennettä.

Aiemmin elämässä tehdyt rikokset eivät siten ole välttämättä este taksiluvan saamiselle, kunhan teoista on vain kulunut riittävän kauan aikaa. Silti monet saattavat karsastaa taksinkuljettajaa, jolla on taustallaan esimerkiksi väkivaltarikoksia.

Taksiyrittäjä pahoinpiteli ja ajoi suojatiellä pyöräilijän päälle

Suomen Uutisten tiedossa on äskettäin taksiyrittäjänä aloittanut, eteläisessä Suomessa asuva ulkomaalaistaustainen mies, joka on 2012 tuomittu useista pahoinpitelystä viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Kyseinen mies oli esimerkiksi tehnyt ruumiillista väkivaltaa 12-vuotiaalle tytölle lyömällä tätä useita kertoja, vääntämällä tytön kättä, repimällä hiuksista sekä hakkaamalla tyttöä useita kertoja kasvoihin. Väkivaltaa mies oli tehnyt muillekin henkilöille.

Mies tuomittiin 2012 sakkorangaistukseen myös törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä vammantuottamuksesta. Lisäseuraamuksena hänet määrättiin ajokieltoon. Tapauksessa oli kyse siitä, että mies oli törmännyt autollaan suojatiellä olleen pyöräilijän päälle. Pyöräilijä kaatui törmäyksen johdosta tielle saaden vakavia vammoja päähänsä ja jalkaansa. Pyöräilijän jalkaterä murtui ja oli myöhemmin vaatinut kipsaushoitoa.

Käräjäoikeus ei uskonut miehen selitystä, jonka mukaan hän olisi pysäyttänyt auton ennen suojatietä.

Molemmat tuomiot ovat lainvoimaisia, eli niihin ei haettu muutosta ylemmästä oikeusasteesta. Huomionarvoista on, että mies toimi ammattiautoilijana jo tuohon aikaan.

Kuljettajia tuomittu seksuaalirikoksista

Etelä-pohjanmaan ELY-keskuksen taksiluvista vastaava lupapäällikkö Pasi Hautalahti vakuuttaa, että taksilupien hakijoiden taustat tutkitaan tarkkaan.

– Hakijan tulee olla vakavarainen, hyvämaineinen ja ammatillisesti pätevä. Jos lupaa hakevalla henkilöllä on tällaista vanhempaa rikoshistoriaa, niin me emme tällä hetkellä voi lain mukaan ottaa näitä vanhempia juttuja huomioon.

Suomen Uutisten esille tuomassa tapauksessa henkilön tuomioista on siis kulunut sen verran aikaa, ettei niitä ole voitu huomioida taksilupaa myönnettäessä. Myös rangaistusten taso vaikuttaa asiaan. Tuomittu mies on aloittanut taksiyrittäjänä viime vuoden lopussa.

Vuonna 2016 Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Burkina Fasosta kotoisin olevan taksinkuljettajan naisasiakkaan raiskauksesta puolentoista vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Hovioikeus piti tuomion ennallaan. Muitakin taksinkuljettajia on viime vuosina tuomittu seksuaali- tai väkivaltarikoksista.

Hautalahti sanoo, että tämän tyyppisissä tapauksissa seuraamuksena on yleensä taksiluvan menettäminen.

– Ammattiliikenteessä tapahtunut rattijuopumus, asiakkaaseen kohdistunut pahoinpitely tai seksuaalirikos johtavat ainakin taksiluvan määräaikaiseen perumiseen, mahdollisesti myös pysyvään perumiseen, Hautalahti sanoo.

Yrittäjien taustat tarkistetaan vuosittain

Taksiluvan hakijan rikostausta tarkistetaan hakemuksen yhteydessä. Ongelmia ei yleensä ole, jos taksiluvan hakija on suomalainen tai muuten kotoisin EU-alueelta. Jos hakija kuitenkin saapuu Euroopan ulkopuolelta, tietojen saaminen voi olla hankalaa.

– Jos hakija on Suomen kansalainen, ELY-keskus tarkistaa hyvämaineisuuden eli rikos- ja sakkorekisterin tiedot sähköisellä rajapintakyselyllä Oikeusrekisterikeskuksesta. Jos hakija on jonkin toisen maan kansalainen, niissä tapauksissa hänen on itse toimitettava rikos- ja sakkorekisteriote tai vastaavat tiedot sisältävä lausunto oman kotimaansa poliisiviranomaiselta.

– Taksiluvan hakijaa koskevat samat edellytykset ja aikarajat riippumatta siitä, mistä maasta hän tulee. Jos hakijan toimittamassa rikosrekisteriotteessa on epäselvyyksiä tai muuten tiedot vaikuttavat epäselviltä, me otamme itse yhteyttä lähtömaahan ja pyydämme selvitystä. Tällaisia tapauksia on tietääkseni melko vähän, Hautalahti myöntää.

Taksiyrittäjiä valvotaan myös luvan myöntämisen jälkeen. Jokainen ELY-keskus on velvollinen tarkistamaan yrittäjien hyvämaineisuuden joka vuosi.

– Taksilupia myöntävät viranomaiset ovat tehneet säännöllistä vuosivalvontaa vuodesta 2008 saakka. Nykyisin valvonta tehdään massakyselynä, jossa jokaisen luvanhaltijan tiedot katsotaan henkilötunnuksen avulla Oikeusrekisterikeskuksesta, joten jokaisen tiedot on mahdollista säännöllisesti selvittää ja käydä läpi, Hautalahti sanoo.

ILKKA JANHUNEN