Liikenne- ja viestintävaliokunnassa on parhaillaan käsittelyssä hallituksen esitys koskien lakia, jolla pannaan täytäntöön EU:n puhtaita julkisia ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin vaatimukset. Laki koskisi julkisina hankintoina ostettuja ajoneuvoja ja palveluita kuten koulukuljetuksia, jätteiden keruuta, paikallisliikenteen bussipalveluiden ostoja ja Kelan kuljetuksia.

Elokuussa voimaan tuleva laki liittyy hallitusohjelman tavoitteeseen, jonka mukaan liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi lainsäädäntö pyrkii edistämään vähä- ja ”nolla”-päästöisten ajoneuvojen hankintaa.

Tänään esitystä käytiin läpi liikenne- ja viestintävaliokunnassa, ja perussuomalaisten valiokuntaryhmä jätti oman vastalauseensa, jotta laki hylättäisiin. Esitys kurittaa perussuomalaisten mukaan yrittäjiä rankalla kädellä. Istuvan vihervasemmistohallituksen toiminta on ollut vailla johdonmukaisuutta.

Vähimmäisvaatimukset hylättävä

Esityksessä vähimmäisvaatimukset, joita perussuomalaiset esittivät hylättäväksi, on jaoteltu kolmeen eri ajoneuvoluokkaan: henkilö- ja pakettiautot, kuorma-autot sekä linja-autot. Lisäksi vaatimukset on jaoteltu kahdelle hankinta-ajanjaksolle: 2.8.2021-2025 ja 2026-2030.

Vaatimukset koskisivat julkisen sektorin, kuten valtion virastojen ja liikelaitosten sekä kuntien, ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoja. Näitä vaatimuksia sovelletaan, kun hankintayksikkö ostaa, vuokraa, leasing-vuokraa, maksaa osamaksulla tai hankkii tiettyjä liikennepalveluhankintoja. Direktiivi koskee ainoastaan uusia hankintoja.

Autokantaa ei pidä uudistaa hinnalla millä hyvänsä

– Sinänsä näemme hyvänä, että Suomen autokantaa uudistetaan ilmastoystävällisempään suuntaan. Korostamme kuitenkin, että uudistusta ei tule tehdä hinnalla millä hyvänsä eikä etenkään niin, että kansalaisten liikkumiskustannukset nousevat huomattavasti nykyisestä, sanoo valiokuntavastaava, kansanedustaja Sheikki Laakso.

– Toisaalta paheksumme sitä, että edelleen istuva vihervasemmistohallitus vaatii unionin direktiiviä tiukempaa tulkintaa, jatkaa Laakso.

– Mielestämme tulee huomioida sekin, että vaihtoehtoisten käyttövoimien hankintakustannukset ovat tällä hetkellä selvästi perinteisiä polttomoottoriautoja kalliimpia ja autojen lataaminen haasteellista etenkin ammattiliikenteessä, Laakso huomauttaa.

Vaatimukset vaikeuttavat alan yrittäjien toimintaa

Hallituksen esityksessä myös todetaan, että ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden ajoneuvojen osuus taksikäytössä olevista ajoneuvoista on kokonaisuudessaan tällä hetkellä alle yhden prosentin.

– On selvää, että henkilöautokuljetusten hankinnoissa kilpailutusten vaatimukset käyttövoimien määrästä ovat jo heti ensimmäisellä ajanjaksolla haasteelliset, ja ne tulevat vaikeuttamaan alan yrittäjien toimintaa, toteaa puolestaan kansanedustaja Jouni Kotiaho.

Taksimarkkinoilla ongelmia jo nyt

– Keskeinen ongelma taksimarkkinoilla on jo nyt taata vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien autojen sujuva lataaminen ajovuoron aikana. Tämän ongelmallisuus vain korostuu haja-asutusalueilla, joissa siirtymät ovat huomattavan pitkiä, sanoo kansanedustaja Jari Ronkainen.

– Haluamme lisäksi muistuttaa, että vaikka yksittäiset koulukuljetuslenkit olisi mahdollista hoitaa sähköautolla, ongelmaksi muodostuu mainitun latausinfran puutteen ohella se, että ajoneuvon käyttöaste ja samalla yrittäjän kate tulee laskemaan.

Vaatimus Kela-kyytien sähköistämisestä katastrofaalinen

– Taksiliikenteen kuljetusten ominaispiirre on, että kuljetuskaluston pitää liikkua silloin kun on tarve, eikä silloin kun tekniikka, sähköauton tapauksessa lataustilanne, sen mahdollistaa, sanoo kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalo.

– Myös vaatimus, että Kela-kyytejä ajavista autoista 38,5 prosenttia olisi sähköautoja, on katastrofaalinen – ainakin muualla kuin Helsingin ydinkeskustassa. Tässä on nyt suurena huolena sekä näiden puhtaiden ajoneuvojen saatavuus että latausinfrastruktuurin puutteellisuus, Slunga-Poutsalo päättää.

Suomen Uutiset