Perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalo on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen Kelan korvaamien taksimatkojen omavastuuosuuksien perimisestä ja niiden palauttamisesta, vaikka omavastuuosuutta ei olisi edes maksettu.

Kela-kyytien omavastuuosuuden suuruus vakuutetulle on yksittäisen matkan osalta 25 euroa, ja tuon omavastuuosuuden periminen on sairausvakuutuslain nojalla säädetty kuljetuspalvelun tuottajalle. Riittäväksi perimiseksi katsotaan laskun antaminen, jolloin myös matkan korvattavuus täyttyy.

– Osa Kela-kyyteihin oikeutetuista vakuutetuista on varattomia tai niin vähävaraisia, että he eivät pysty maksamaan kuljetuksen omavastuuosuutta. Kelaan välittyy kuitenkin tieto, että he olisivat maksaneet, kertoo Riikka Slunga-Poutsalo.

– Ja kun vuosiomavastuukatto tulee täyteen ja he jatkavat Kela-kyydeillä matkustamista ennen kuin tieto vuosikaton täyttymisestä on päivittynyt Kelan järjestelmiin, niin he edelleenkin teoriassa maksavat tuota 25 euron omavastuuta jokaisesta yksittäisestä matkasta.

Kela ”palauttaa” rahaa, jota ei ole maksettu

Kelaan siis välittyy tieto, että omavastuuosuudet on maksettu. Kun Kelassa havaitaan, että vuosiomavastuu on tullut täyteen ja vakuutettu on ”maksanut liikaa” matkojen omavastuuta, Kela palauttaa ”liikaa maksetut” omavastuut vakuutetulle.

– Vakuutettu ei siis välttämättä koskaan ole maksanut mitään, ja siitä huolimatta Kela palauttaa hänelle rahaa, harmittelee Slunga-Poutsalo.

Merkittävä tappio taksiyrittäjille

Kela-kyytien omavastuuosuus kuljetuksen hinnasta on usein hyvin suuri – etenkin kaupunkiseuduilla. Jos taksiyrittäjältä jää 35 euron matkasta 25 euroa saamatta, on yrittäjän taloudellinen tappio merkittävä.

– Ongelma on ollut olemassa jo pitkään, ja tapaukset, joissa omavastuuosuus jää maksamatta, ovat kasvussa. Tilanteen korjaaminen ei voi jäädä odottamaan monikanavarahoituksen purkamisen lopputulosta eikä sen mukanaan tuomia mahdollisia matkakorvausten uusia lainsäädäntökehikkoja.

– Odotankin nyt kuulevani, mitä pikaisia toimia hallitus aikoo tehdä, että taksiyrittäjät saavat heille kuuluvat Kela-kyytien omavastuuosuudet ja ettei Kelasta jatkossa enää palautettaisi vakuutetuille omavastuuosuuksia, joita todellisuudessa ei ole edes maksettu, Slunga-Poutsalo sanoo.

Suomen Uutiset