Tagi: omavastuuosuus

LEHTIKUVA/KUVITUSKUVA

Keskiviikkona käytiin lähetekeskustelussa läpi perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpään lakialoitetta tuloverolain muuttamiseksi. Aloite koski työmatkojen verovähennysoikeutta. Nykyisen lain nojalla matkakustannuksia voi vähentää enintään 7 000 euroa ja omavastuuosuus on 750 euroa. Lakialoitteessa esitetyn ehdotuksen mukaan lakia muutettaisiin siten, että matkakustannuksia voisi vähentää enintään 10 000 euroa ja omavastuuosuus olisi 500 euroa.  Lue lisää >