Kela-kyytien ja kuljetuspalveluiden asiakkaat ovat jo pitkään valittaneet puutteista palvelussa. Kuljetuksen tilaaminen on hankalaa ja aikaa vievää. Tilausnumero on usein ruuhkautunut ja puhelut katkeavat kesken jonotuksen.

Helsinkiläinen Leena kertoo, että etukäteen tilatut kyydit saattavat olla reilusti myöhässä, jolloin asiakkaiden sovitut lääkäriajat jäävät käyttämättä, mutta lasku täytyy maksaa.

Kuljettajien ammattitaidossa puutteita

Kuljettajien ammatti- ja kielitaidossa on myös koettu esiintyvän puutteita. Osa kuljettajista ei hallitse liikennesääntöjä tai navigaattorin käyttöä, eivätkä he auta liikuntarajoitteisia asiakkaita autoon nousemisessa tai autosta poistumisessa. Mahdollisuutta antaa palautetta saamastaan palvelusta ei ole.

– On pelkkää veronmaksajien rahojen haaskaamista, kun lääkäriajat jäävät käyttämättä ja joudutaan varaamaan uusi aika muutenkin ruuhkaantuneesta terveydenhuollosta, toteaa PerusNaisten Helsingin puheenjohtaja Nina Strandén.

Asiakkaat ovat toivoneet Kela-kyyteihin ja kuljetuspalvelukyyteihin tuttuja kuljettajia, jotka tuntevat asiakkaidensa tarpeet paremmin. Niillä asiakkailla, joilla kuljettavat ovat toistuvasti samoja, on pääosin myönteistä sanottavaa saamastaan palvelusta.

Oikeus turvalliseen palveluun

Asiakkaat pitävät myös myönteisenä sitä, että kyytien omavastuuosuus maksetaan suoraan kuljettajalle. Tämä on koettu huomattavasti helpompana kuin korvauksen hakeminen jälkikäteen Kelasta.

PerusNaiset Helsinki ry vaatii palvelukriteerien tarkistamista ja laadukkaan palvelun edellyttämistä kilpailuttamisen yhteydessä sen sijaan, että hyväksytään halvin mahdollinen tarjous.

– Kaikilla Kela-kyytien käyttäjillä on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen palveluun.

SUOMEN UUTISET