Valtiovarainministeriön liikenteen verotuksen uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraporttiin tutustuneet perussuomalaiset pitävät hallituksen esitystä ruuhkamaksujen käyttöönotosta omaan nilkkaansa ampuvana ideana, joka on tyrmättävä.

Sanna Marinin ja Annika Saarikon hallitusohjelman osiossa kestävän kehityksen verouudistuksesta kirjoitetaan: ”Säädetään laki, joka mahdollistaa kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan tähtäävien ruuhkamaksujen käyttöönoton”.

Esimerkiksi Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmassa (MAL) on toivottu tiemaksuja sallivaa lainsäädäntöä.

– Tavallisen autoilijan lompakosta tiemaksut veisivät 700–1 000 euroa vuodessa MAL:n mukaan. Tiemaksuista huolimatta autoilla ajettaisiin suunnitelman mukaan: ”Henkilöauton käyttöä ohjaavat asukkaan omat tarpeet arjen sujuvuuden kannalta. He maksaisivat tien käytöstä, jos automatka on riittävän tärkeä, vaikka tarjolla olisi henkilöautolle kilpailukykyisiä vaihtoehtoja”.

– Ruuhkamaksut voidaan ottaa Helsingin lisäksi ensimmäisenä käyttöön Tampereen seudulla, perussuomalaiset kertovat.

Viimeinen sammuttakoon valot

Ruuhkamaksut koskisivat työmatka-, työasia-, asiakas- ja tavaraliikennettä. Ruuhkamaksut kirpaisisivat erityisesti matalapalkka-aloilla työskenteleviä ihmisiä. Helsingin kehyskuntien asukkaista 42 prosenttia on töissä oman asuinkunnan ulkopuolella. Joukkoliikenne ei toimi kaikkialla, ratayhteydestä puhumattakaan. Monella ainoa mahdollisuus kulkea töihin on oma auto.

– Helsingin ruuhkamaksuidea ampuu omaan nilkkaan. Kantakaupungin ruuhkamaksut näivettyvät edelleen ja ydinkeskusta menettää lisää asiakkaita. Viimeinen voikin aikanaan sitten sammuttaa valot.

Perussuomalaiset ehdottavat ruuhkamaksujen tyrmäämistä.

Suomen Uutiset