Hallitus on parhaillaan valmistelemassa kiireellisesti lakihanketta, joka mahdollistaa ruuhkamaksujen käyttöönoton pääkaupunkiseudulla. Ruuhkamaksu on usein ruuhkautuvien tiealueiden käytöstä perittävä maksu, jonka pääasiallisena tarkoituksena on ehkäistä ruuhkautumista. Perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen haluaa tietää, miksi töissä käymisestä rangaistaan.

— Ensin hallitus tekee historiallisen suuren polttoaineiden korotuksen ja nyt ollaan kaatamassa lisää kylmää vettä autoa tarvitsevien kansalaisten niskaan ruuhkamaksujen muodossa. Ruuhkamaksu voi olla uusimaalaiselle Helsingissä töissä käyvälle ihmiselle jopa 1 400 euroa vuodessa. Hanke siis rokottaa eniten ahkeria suomalaisia työssäkävijöitä. Tästä herää kysymys, miksi töissä käymisestä rangaistaan, kun siihen pitäisi kannustaa? kysyy kansanedustaja Ari Koponen.

Ilmastovastuu vai uusi työn verotuksen muoto?

Uuden ruuhkamaksun käyttöönottoa perustellaan ilmastovastuulla, vaikka henkilöautoliikenteen osuus Suomen päästöistä on noin yhdeksän prosenttia. Käytännössä ruuhkamaksu siis on vain uusi työn verotuksen muoto, sillä se kohdistuu sellaisille henkilöille, jotka joutuvat ajamaan päivittäin pääkaupunkiseudulle päästäkseen töihin.

— Useille kotitalouksille auto on pakollinen kulkuväline, jotta peruselämisestä voi selviytyä. Näitä kotitalouksia ei saa käyttää hyväksi rahastusautomaatteina, varsinkaan pandemian aiheuttaman pahan talouskriisin aikana, kun talouden aktiviteetteja ja työpaikkoja pitäisi lisätä eikä suinkaan tehdä lamaannusta aiheuttavia toimenpiteitä.

– Maksumuurin rakentaminen tulee olemaan erittäin haitallista työnteolle ja yrittäjyydelle, Uudenmaan elinvoimalle ja kilpailukyvylle sekä lopulta myös Suomen taloudelle, sanoo Koponen.

Suomen Uutiset