Liikenne- ja viestintäministeriö aloitti jo viime kesänä valmistelemaan toimia, joilla korjataan taksialan epäkohtia ja lisätään luottamusta koko alaan.

Tällä hetkellä ministeriö laatii taustaselvitystä ja kartoittaa lain muutostarpeita osana lainsäädäntöhankkeen esivalmistelua.

– Kiirehdimme lain korjaamista luottamuksen palauttamiseksi takseihin. Teemme tiivistä yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa, jotta voimme löytää toimivia keinoja taksialan epäkohtiin puuttumiseksi, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää taksialaa koskevia lainsäädäntömuutoksia ja muita toimia. Tarkoituksena on muun muassa edistää taksialan luottamusta ja turvallisuutta, tehostaa alan valvontaa ja kitkeä harmaata taloutta. Ministeriö laatii arviomuistion, josta pyydettäisiin lausuntoja alkuvuonna 2024.

Kunnollisia kuljettajia tarvitaan lisää

Hallituksen esitys liikennepalvelulain muuttamisesta valmisteltaisiin vuoden 2024 aikana yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Lakimuutosten lisäksi tavoitteena on löytää lainsäädännön ulkopuolisia keinoja, joilla voidaan puuttua taksialan ongelmakohtiin nopeammin.

– Haluan kiittää kaikkia teitä kunnollisia ja ammattitaitoisia taksinkuljettajia, jotka tarjoavat asiakkailleen hyviä ja turvallisia palveluita jo nyt. Teitä tarvitaan lisää, Ranne sanoo.

SUOMEN UUTISET