Hallitus pyrkii tukemaan nousevien polttoainekustannusten kanssa kamppailevaa kuljetusalaa kolmen kuukauden väliaikaisella polttoainetuella. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen ihmettelee, miksi taksiliikenne on jätetty polttoainetuen ulkopuolelle.

Väliaikaista polttoainetukea olisi mahdollista saada helmikuusta huhtikuuhun, ja se koskisi maanteillä tapahtuvia tavara- ja henkilökuljetuksia. Esitys ei kuitenkaan koske taksialaa siitä huolimatta, että myös taksiliikenne kärsii korkeista polttoainekuluista.

– Hallitus jätti esityksessään täysin huomiotta sen seikan, että jopa kolmasosa Suomessa toimivista takseista osallistuu koulukuljetuksiin. Näiden kuljetusten hintoja ei määrätä jokaisen matkan alussa, kuten hallitus tuntuu esityksessään olettavan. Nyt kasvaneet kulut jäävät taksiyrittäjien harteille samalla kun linja-autoliikenteen koulukyydit ovat tuen piirissä. Molemmat tarjoavat samaa palvelua, mutta vain toinen on oikeutettu väliaikaiseen polttoainetukeen, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen ihmettelee.

– Tämä asettaa yritykset täysin eriarvoiseen asemaan. Myös autottomat harvaanasuttujen seutujen asukkaat kärsivät tilanteesta, sillä olemattoman joukkoliikennetarjonnan ainoana vaihtoehtona on monissa tapauksissa taksi, mikäli haluaa liikkua kotipihaa pidemmälle. Taksiliikenne on ehdottomasti saatava polttoainetuen piiriin.

Taksiliiton lausunto jätettiin huomiotta

Taksiliitto jätti lausunnon hallituksen esityksestä, mutta se ja muut taksialaa tukevat lausunnot jätettiin huomioimatta. Esityksen mukaan taksiala jätettiin tuen ulkopuolelle, koska kasvaneet kulut voidaan siirtää hintoihin nopeasti. Toisena perusteluna oli heinäkuun alussa voimaan tuleva Kela-taksojen nosto.

– Hallituksen esityksessä todetaan, että taksit jätetään esityksen ulkopuolelle, koska kustannusten nousu voidaan siirtää nopeasti hinnoitteluun. Pienellä eläkkeellä elävällä haja-asutusalueen asukkaalla ei ole varaa käyttää taksia pakollisiin asiointimatkoihin, kuten kaupassa tai apteekissa käymiseen, mikäli käsistä karanneet polttoaineiden hinnat siirretään suoraan asiakkaiden maksettaviksi. Tässä unohdetaan myös täysin se seikka, että taksit hoitavat myös sopimusajoa muun muassa koulukyytien muodossa. Kela-taksan nosto ei riitä kattamaan taksiyrittäjien nousevia kuluja, Antikainen muistuttaa.

Antikainen on jättänyt kirjallisen kysymyksen koskien taksialan jättämistä väliaikaisen polttoainetuen ulkopuolelle.

Suomen Uutiset