Inflaatio syö Suomessa rahan arvoa kovaa vauhtia. Inflaatio laukkaa lähes kuuden prosentin tasolla ja haja-asutusalueella rahan arvo on laskenut jopa yli 10 prosenttia. Erityisesti polttoainehintojen raju kasvu nakertaa ostovoimaa.

Perussuomalaiset on pitkään vaatinut helpotusta hintoihin muun muassa veronalennuksiin. Helmikuussa perussuomalaiset jätti välikysymyksen, jossa eduskuntaryhmä esitti lukuisia toimia hintojen laskemiseksi ja kuluttajien ostovoiman sekä yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Hallitus ei ole toteuttanut esityksiä.

Moni maa on reagoinut

Lukuisat muut EU-maat ovat reagoineet rajuihin polttoainehintoihin. Viimeisimpänä Saksa päätti madaltaa polttoaineveroa EU:n sallimaan minimiin kesän ajaksi. Bensiinin hinta laskee Saksassa jopa 35 senttiä litralta ja dieselin vajaat 17 senttiä.

Aiemmin muun muassa Ruotsi, Puola ja Italia ovat laskeneet polttoaineiden verotusta tuntuvasti.

Helppo ja vaikutuksiltaan ennustettavin keino vaikuttaa polttoainehintoihin olisi puheenjohtaja Riikka Purran mukaan laskea polttoaineverotusta lukuisten muiden maiden tapaan. Purran mukaan mahdolliset valtion tulonmenetykset voi kattaa valtion turhista ja haitallisista menoista.

– Polttoainehintojen noustessa valtion arvonlisäverotuotto on noussut huomattavasti, joten reilukin alennus vain palauttaisi valtion tulot vuoden takaiseen tilanteeseen.

Dieselvero kokonaan pois

Lisäksi perussuomalaiset on ehdottanut dieselin käyttövoimaveron poistoa.

– Kyseinen vero ei ole järkevä dieselin nykyhinnoilla. Sen poistolla olisi selvä vaikutuksensa myös kuluttajahintoihin. Verotuksen keventäminen tätä kautta olisi teko myös suomalaisen työn puolesta, Purra sanoo.

Purra huomauttaa, että veronalennukset lisäävät yritysten kilpailukykyä ja kuluttajien ostovoimaa. Nämä luovat lisää verotuloja.

– Kun ihmisille jää enemmän käyttövaraa, he ostavat enemmän hyödykkeitä ja palveluita. Tästä seuraa, että yritykset voivat paremmin ja investoinnit sekä työllisyys kasvavat. Nämä asiat luovat lisää verotuloja dynaamisina vaikutuksina. Vasemmistopropagandassa nämä vaikutukset usein unohtuvat mainita, Purra kuittaa.

Jakeluvelvoite nollaan

Lisäksi valtion pitäisi Purran mukaan luopua väliaikaisesti niin sanotusta biopolttoaineiden jakeluvelvoitteesta kokonaan.

– Suomi loistaa biopolttoaineiden jakeluvaatimuksissa omassa luokassaan eli muiden maiden edellä. Varaa on todellakin peruuttaa, Purra muistuttaa.

– Pelkästään veroalella ja jakeluvelvoitteen poistolla voidaan polttoainehintoja laskea kymmeniä senttejä litralta. Halua ei vain tunnu olevan. Hallitus kehottaa kiristämään vyötä. Vain silloin, kun perussuomalaiset ehdottaa toimia kansalaisten arjen helpottamiseksi, hallitus valittelee rahapulaa.

– On lisäksi muistettava, ettei hallitus ole vieläkään lopullisesti luopunut tavoitteistaan tuoda liikenteeseen merkittäviä lisärasitteita tulevaisuudessa polttoaineiden päästökaupan, kilometriveron ja ruuhkamaksujen muodossa, Purra muistuttaa.

Missä viipyy ammattidiesel?

Ammattiliikenteen kustannusten helpottamiseksi perussuomalaisten on vuosia esittänyt niin sanottua ammattidieseliä eli veronpalautusjärjestelmää ammattiautoilijoille. Purra huomauttaa, että jopa 90 prosenttia tavaroista liikkuu Suomessa kumipyörillä ja logistiikan kustannukset siirtyvät kuluttajahintoihin.

– Hallitus lupasi valmistella ammattidieseliä helmikuussa, mutta mitään ei ole kuulunut. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan valmistelussa on kapuloita rattaissa eikä asia etene. Vihreätkö on taas se kapula? Purra kysyy.

Hiilineutraalisuustavoitteiden on joustettava

Perussuomalaiset esitti jo viime syksynä, että hallituksen ajamaa maailman kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa pitää maltillistaa niin, että hiilineutraalisuustavoite siirretään EU:n suosimaan vuoteen 2050.

– Liian kovasta kunnianhimosta seuraa ylimääräisiä kustannuksia yrityksille ja kuluttajille eivätkä tavoitteena olevat imagovoitot näitä kompensoi. Tavoitteen maltillistamisesta olisi saatavissa säästöjä, joita voitaisiin nyt käyttää kansalaisten tukemiseen, Purra sanoo.

Purran mukaan EU:n hiilineutraalisuustavoite vuonna 2050 on sekin jo vesittymässä.

– Etenkin Saksan päätös lisätä merkittävästi kivihiilen käyttöä aiheuttaa tämän. Kun Eurooppa on energiakriisin partaalla, hiilineutraalisuustavoitteiden pitää joustaa. Saksa maksaa nyt kovaa hintaa typeristä energiapoliittisista päätöksistään, Purra huomauttaa.

Suomen tulot suomalaisten hyväksi

Menojen priorisoinnin lisäksi perussuomalaiset on esittänyt, ettei Suomen pidä antaa päästökauppatulojaan EU:lle, vaan käyttää niitä ilmastopolitiikasta kärsivien ihmisten ja alojen tukemiseen.

– Suomen päästökauppatuloja on ohjattava Suomen ja suomalaisten hyväksi, Purra vaatii.

– Lisäksi olemme puhuneet päästöoikeuksien määrän lisäämisen puolesta. Oikeuksien lisääminen tai edes ennallaan pitäminen vaikuttaisi energian hintaan alentavasti, ilman että EU:n tyylin mukaisesti pohjoisen maat pääsevät taas maksumiehiksi tukipakettien ja rahastojen kautta. Valitettavasti uusia tukipaketteja suunnitellaan kaiken aikaa.

SUOMEN UUTISET