Perussuomalaisilla on käytännönläheinen ote energia- ja ilmastopolitiikkaan. – Me kannamme vastuuta, mutta järkevästi ja suomalaisten etu edellä. Me haluamme vähentää päästöjä, huolehtia ympäristöstä ja suojella luontoa. Me haluamme, että Suomi on omavarainen ja huoltovarmuus huipussaan. Perussuomalaisten tavoitteena on, että näihin päästään suomalaisten vyötä kiristämättä ja yrittäjiä ja teollisuutta kurittamatta, painotti kansanedustaja Lulu Ranne esitellessään pohjaa puolueen energia- ja ympäristöpolitiikkaohjelmalle.

Suomi ei voi pelastaa maailmaa, eikä toimillamme ei ole mitään havaittavaa vaikutusta ilmastomuutoksen etenemiseen. Suomen on tehtävä osansa, mutta sen on ennen kaikkea huolehdittava siitä, että suomalaiset ja Suomi voivat hyvin ja arki on sujuvaa, turvallista ja kohtuuhintaista, sanoi Lulu Ranne perussuomalaisten puolueneuvoston kokouksessa Hämeenlinnassa.

– Hallitus ja sen ylikireää ilmastoahdistuspolitiikkaa pönkittävä media yrittävät syyllistää suomalaisia siitä, että me olemme suuria saastuttajia. Että me turmelemme luontoa valtaisilla päästöillä.
Ne yrittävät saada meidät potemaan huonoa omaatuntoa siitä, että emme tee riittävästi maailman pelastamiseksi. Että meidän pitäisi tehdä vielä paljon enemmän eikä sekään riitä.

Ranne sanoo, ettei tällainen syyllistävä ”Greta Thunberg -politiikka” vähennä päästöjä tai suojele luontoa.

– Se pelottaa lapsia ja nuoria. Lannistaa ja ahdistaa. Me haluamme tehdä tämänkin toisin. Me haluamme aktiivista ja vaikuttavaa ilmasto- ja energiapolitiikkaa, jota tehdään tulevaisuutta rakentaen. Kansalaisia kannustaen ja yhteistyössä.

– Kuten puolueemme puheenjohtaja Riikka Purra eilisessä puheessaan totesi, on perussuomalaisten tehtävä kertoa totuuksia myös ilmasto- ja energiapolitiikasta. Suomi on jo ympäristönsuojelun ja päästövähennysten mallimaa. Me olemme kansa, joka arvostaa, kunnioittaa ja suojelee luontoa ja hyödyntää sitä viisaasti, Ranne totesi.

”Meillä ei ole syytä huonoon omaantuntoon”

Suomella on monella mittarilla mitattuna maailman puhtaimmat vedet ja ilma. Teollisuus on valvottua ja vastuullista, ja suomalaiset ovat vähentäneet hiilidioksidipäästöjä viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana noin 50 prosenttia.

– Meillä ei ole mitään syytä huonoon omaantuntoon. Me saamme sen sijaan olla ylpeitä siitä, kuinka hyviä jo olemme. Muiden pitäisi ottaa meistä mallia, Ranne painotti.

Suomen hiilidioksipäästöt olivat vuonna 2020 noin 31 miljoonaa tonnia. Kiina taas lisäsi viime vuonna 19 päivän välein päästöjään saman verran. Eli pelkkä lisäys oli vuodessa 600 miljoonaa tonnia.
Kiinassa on rakenteilla 188 uutta hiilivoimalaa ja suunnitteilla vielä 325 hiilivoimalaa lisää.

– Ja mitä tekee Marinin hallitus? Se vaatii suomalaisia pelastamaan maailmaa, kiristämään vöitä, nostaa elämisen, asumisen ja syömisen hintoja ilmastonmuutoksen tähden. Velvoittaa ja syyllistää suomalaisia lisää.

Muiden ilmastotavoitteet vuosikymmenten päässä

Ranne huomautti, että kaikki muut puolueet ovat sitoutuneet järjettömän kalliiseen ja suomalaisia näännyttävään ilmastotavoitteeseen vuodelle 2035.

– Huomionarvoista on, että yli 90 prosenttia maailman muista maista on asettanut tavoitteen vuoteen 2050. Australian tavoite on ehkä joskus 2050-luvulla. Kiina on ilmoittanut, että se kasvattaa nyt päästöjään ja asettaa tavoitteen vuoteen 2060, Ranne luetteli.

– Vaikka Suomi näännyttäisi itsensä ylikireillä ja kalliilla ilmastotavoitteillaan, ei sillä olisi mitään vaikutusta maapallon päästötasoon. Oleellista sen sijaan on, koska ja kuinka nopeasti suuret saastuttajat kuten Kiina ja Intia alkavat laskea päästöjään. Ainoa, mitä Suomi voi maailman toiseksi nopeimmalla ilmastotavoitteellaan saavuttaa, on oman talouden ja kansalaisten elintason romahdus.

Keulimisesta kärsii koko kansa

Perussuomalaisten esitys Suomen hiilineutraaliustavoitteen siirtämiselle vuoteen 2050 ei ole ideologinen vaan järkiperäinen. Hallituksen asettama tavoite on Ranteen mielestä teknistaloudellisesti järjetön, eikä sitä tosiasioiden valossa ole edes mahdollista saavuttaa.

– Perussuomalaiset ovat toistuvasti varoittaneet siitä, miten kalliiksi kuluttajille tulee, jos toimiva infrastruktuuri korvataan ennenaikaisesti kalliilla, teknisesti keskeneräisellä ja pian vanhenevalla teknologialla. On välttämätöntä, että kylmä, pitkien etäisyyksien velkainen ja korkean verotuksen Suomi etenee ilmasto- ja energiapolitiikassa vaikain ja vaikuttavin askelin. Emme saa keulia, sillä siitä kärsii koko kansa, Ranne sanoi.

Aurinko- ja tuulisähkö ja sähköautot eivät ratkaise ongelmaa ilman uusia teknologioita, kuten sähkön varastointia.

– Nykyisin varastointi on teknistaloudellisesti mahdotonta riittävässä mittakaavassa. Hintalaput halutaan unohtaa, mutta me kerromme niistäkin.

– Mineraalit eivät riitä eikä ympäristö kestä fossiilittomaan energiaan siirtymistä nykyteknologioilla. Uusien teknologioiden käyttöönotto keksinnöstä yleiseen käyttöön kestää 25-50 vuotta sovellusalasta riippuen. Suomen 13 vuoden päässä oleva tavoite on teknisestikin mahdoton, vaikka meillä olisi ns. ”putkessa” jo uusia ratkaisuja. Ne eivät ehtisi levitä laajaan käyttöön ja vaikuttaa, Ranne huomautti.

Tuulivoima ei ole ratkaisu

Muut puolueet vannovat tuulivoiman nimeen, mutta unohtavat faktat. Suomi ei voi saavuttaa energiaomavaraisuutta tuuleen tukeutuen.

– Tuulivoima tuottaa yli puolet ajasta alle 30 prosenttia tehostaan. Se vaatii aina rinnalleen muuta, vakaata energiatuotantoa, jota ei enää ole riittävästi. Norjan vesivoimaa ei riitä kaikille. Tuulivoiman hinta on kestämätön kansalaisen kukkarolle ja ympäristölle. Eihän se sitä paitsi ole energiaomavaraisuutta, että sähköä ei tuoteta itse silloin kun sitä tarvitaan, vaan tuodaan ulkomailta.

– Tuuli ei ole ratkaisu. Suomi kulutti viime vuonna 86 terawattituntia sähköä, josta nettotuonti oli 20,1 prosenttia. 26 % tuotettiin ydinvoimalla, 18 % vesivoimalla, 15.6 % biomassalla, 9,3 % tuulivoimalla ja 0,3 % aurinkovoimalla. Fossiilisten eli hiilen, öljyn ja maakaasun osuus oli vain 7,8 %, Ranne muistutti.

Energiaomavaraisuus turvattava

Ranne sanoi, että keskusteltaessa puolueen energia- ja ilmastopoliittisista linjauksista, on perussuomalaisten määriteltävä tarkkaan, mitä ollaan tavoittelemassa, mitä Suomi ja suomalaiset tarvitsevat ja miten tavoitteisiin päästään.

– Venäjän karmea hyökkäys on herättänyt kaikki siihen, että meidän on kyettävä huolehtimaan Suomesta itsenäisesti. Suomi tarvitsee hajautettua ja monipuolista energiatuotantoa. Kotimainen tuotanto, omavaraisuus ja huoltovarmuus on turvattava kaikissa olosuhteissa.

– Meidän on irtauduttava Venäjästä ja turvattava energiaomavaraisuutemme ja huoltovarmuutemme. Meidän on vahvistettava elinkeinoelämän ja vientiteollisuuden toiminta- ja kilpailukykyä. Meidän on huolehdittava kansalaisten elinvoimasta ja ostovoimasta. Meidän on vähennettävä päästöjä hallitusti ja kustannustehokkaasti, Ranne luetteli.

Turvetuotanto käynnistettävä uudelleen

Kotimainen energiapuu ja turve ovat nopeimmin käyttöön otettavia tapoja korvata Venäjältä tuotavaa energiaa etenkin lämmön tuotannossa. Perussuomalaisten mielestä lyhytnäköisesti tuhotulle turvetuotannolle on vero- ja muilla toimin turvattava riittävän pitkä tulevaisuus, jotta sen uudelleenkäynnistyminen voidaan turvata. Hiiltä ja kaasua ei voi korvata tuulella, käyttöä on jatkettava, mutta on löydettävä vaihtoehtoiset toimittajat.

– Suomen on pyrittävä mahdollisimman korkeaan energiatuotannon omavaraisuuteen myös poikkeusoloissa. Meillä on vielä 6–7 toimintakykyistä kivihiililaitosta. Ne tulee säilyttää varavoimalaitoksina.

– Suomi tarvitsee myös lisää toimitusvarmaa ja hintavakaata ydinvoimaa. Tarvitsemme ydinvoimaa edistävän teollisen yhteistyön strategian, jolla maailman huippua oleva laatu- ja turvallisuusosaamisemme yhdistetään uusien voimalatyyppien kuten esimerkiksi pienydinvoimaloiden suunnitteluun ja valmistukseen. Hajautettu energiantuotanto on myös turvallisuuspolitiikkaa, Ranne painotti.

Elinkustannukset karkaavat käsistä

Ranne muistutti, että Suomi on Euroopan pussinperä, joka elää viennistä. Edullinen, hintavakaa ja toimitusvarma energia on energiaintensiivisen vientiteollisuutemme ja kaiken logistiikan kilpailuedellytys.

– Kuljetuskaluston ja energian verotusta ja muuta maksurasitusta on kevennettävä kilpailukyvyn tukemiseksi. Monipuolinen energiatuotanto, turvetuotannon palauttaminen ja ydinvoima ovat ratkaisuja tässäkin.

– Hallituksen ylikireä energia- ja ilmastopolitiikka aiheuttaa ainoastaan sen, että polttoaineet, joukkoliikenne, asuminen, ravinto maksavat paljon aikaisempaa enemmän. Rahat eivät riitä tavalliseen arkeen ja yhä pahemmaksi uhkaa mennä. Kallistuneet peruselinkustannukset syrjäyttävät muuta kulutusta ja heikentävät talouden elinvoimaa. Siihen Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa, Ranne painotti.

Perussuomalaisten mielestä Suomen ilmastotavoitteet on siirrettävä vuoteen 2050.

– Energian kaikkeen vaikuttavaa hintaa tulee alentaa laskemalla valmiste- ja arvonlisäverotusta sekä biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta, Ranne vaati.

– Suomen on torpattava järjestelmällisesti ja varhain kaikki EU:n aloitteet, jotka heikentävät Suomen edellytyksiä päättää omista asioistaan, maksavat Suomelle maltaita tai heikentävät kansallisia etuja tai kilpailukykyä. EU ylläpitää energian hintakriisiä ympäristösyistä! Hintakriisi on lopetettava heti vapauttamalla päästöoikeuksia kustannusten laskemiseksi.

”Ekana maalissa” -politiikka kalleinta

Ranne sanoi, että perussuomalaiset haluavat vähentää päästöjä, huolehtia ympäristöstä ja suojella luontoa.

– Mielestämme päästöjä on vähennettävä erityisesti siellä, missä se on vaikuttavinta ja kustannustehokkainta. Kuten Kiinassa ja Intiassa.

– Energiateknologia on murroksessa, nykyinen teknologia ei ratkaise ongelmia eivätkä siihen riitä luonnonvarat, saati kansalaisten sietokyky. Tarvitaan uudenlaista vetyteknologiaa yhdistettynä tuuli- ja ydinvoimaan. Vety ratkaisee tunnettuja ongelmia, mutta vaatii aikaa. Tarvitaan kiertotaloutta, täysin uusia teknologioita, kestävää kuluttamista, malttia ja maalaisjärkeä, Ranne sanoi.

Ranteen mielestä muiden puolueiden ajama ”ekana maalissa”-politiikka on kaikkein kalleinta.

– Hyvät perussuomalaiset, nyt tarvitaan malttia ja itsesuojeluvaistoa. Ilmastotavoite on siirrettävä vuoteen 2050. Suomen on oltava mukana kehittämässä parempia, kestäviä ja joka kukkarolle sopivia ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Pakkoinvestoinnit nyt kalliisiin ja nopeasti käsiin vanheneviin teknologioihin on pysäytettävä. Meidän on saatava käyttöömme oikea-aikaisesti kestävään hintaan paras mahdollinen teknologia.

– Vain niin kykenemme huolehtimaan siitä, että suomalaiset ja Suomi voivat hyvin ja arki on sujuvaa, turvallista ja kohtuuhintaista. Että Suomi selviää ja menestyy. Kannustan kaikkia osallistumaan aktiivisesti keskusteluun, Ranne sanoi.

SUOMEN UUTISET