Eduskunta päätti keskiviikkona, ettei humanitaarisen suojelun perusteella ole enää mahdollista hakea oleskelulupaa.

Humanitaarista suojelua koskevan oleskeluluvan edellytyksistä ei säädetty Euroopan unionin lainsäädännössä tai pakolaissopimuksessa, vaan taustalla oli Suomen oma kansallinen ratkaisu.

Kansainvälistä suojelua hakeneelle on aiemmin voitu myöntää oleskelulupa humanitaarisen suojelun perusteella ulkomaalaislain nojalla, jos edellytyksiä turvapaikan tai toissijaisen suojelun antamiselle ei ole ollut. Tällöin on edellytetty, että hakija ei voi palata kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa siellä vallitsevien levottomuuksien, huonon ihmisoikeus- tai turvallisuustilanteen, huonon humanitaarisen tilanteen tai vastaavien olosuhteiden vuoksi.

Mtv3:n mukaan vuonna 2015 Suomessa myönnettiin 119 oleskelulupaa humanitaarisen suojelun perusteella. Tämä tarkoitti noin seitsemän prosenttia kaikista myönnetyistä luvista. Humanitaarisen suojelun perusteella myönnettiin eniten oleskelulupia somalialaisille.

Muutoksen tavoitteena oli saada Suomen lainsäädäntö paremmin vastaamaan Euroopan unionin lainsäädäntöä.

SUOMEN UUTISET