Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden käännytyslentojen häiriköinti on yleistynyt ja ilmiö ei ole ainakaan tänä keväänä näyttänyt laantumisen merkkejä. Lentojen häiriköinnistä käydään keskustelua ja näissä keskusteluissa on usein myös selkeitä kehotuksia häiriköidä lentoa. Lennoille ostetaan jopa lippuja häiriköintitarkoituksissa. Facebook ei ole Suomen Uutisten tietojen mukaan puuttunut näihin päivityksiin.
Samaan aikaan käyttökieltoja on kuitenkin jaettu esimerkiksi miehen synnyttämisen mahdottomuuden toteamisesta. Rikosoikeuden professori ja Facebookin viestintäpäällikkö vastaavat Suomen Uutisten kysymyksiin.

Ylikomisario Marko Heikkilä Poliisihallituksesta sanoo, että käännytyslentojen häirintätapauksista on laadittu rikosilmoituksia.

– Tarkempia lukuja en osaa kertoa, mutta nämä ovat onneksi enemmän yksittäistapauksia. Poliiseilla, jotka näitä saattotehtäviä tekevät on prosessi sikäli selvä, että matalalla kynnyksellä asioista kirjataan sakko tai rikosilmoitus, hän tarkentaa.

Haastattelun aikana näistä tuomioista nousi julkisuuteen helsinkiläispappi Marjaana Toiviaisen tuomio Vantaan käräjäoikeudessa.

Rikosoikeuden professori puhuu kansalaistottelemattomuudesta, mutta muistuttaa rikosoikeudellisesta vastuusta

Suomen Uutiset kysyi, miten rikosoikeuden professori Jussi Tapani näkee ilmiön.

– Käytetttävissä olevien tietojeni varassa ryhmittelisin sen oman ajattelun myötä niin, että pohjalla laaja ja perustavanlaatuinen kysymys siitä, että nähdäänkö kannustaminen ja yllyttäminen rinnastettavana kansalaistottelemattomuuteen.

Tunnistetaan tämä siis kansalaistottelemattomuusilmiönä eli viranomaisten tai organisaatioiden väkivallattomasti tapahtuvana vastustamisena.

Käännytyslentojen häirintää voi verrata taannoisiin ympäristöarvojen suojelemiseen tehtyihin vastustustoimiin. Rikosoikeus lähtee kuitenkin siitä, että kansalaiset eivät voi ottaa oikeutta omiin käsiinsä.

Facebookin ristiriitaiset käyttökiellot

Miten professori näkee ristiriidan Facebookin jakamien käyttökieltojen eli bannien välillä. Käytän esimerkkinä perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Samuli Voutilan 24 tunnin bannia, jonka hän sai päivityksestään, jossa sanottiin “mies ei voi synnyttää”. Kun esimerkiksi tätä bannia vertaa ilman banneja jääneisiin käännytyslentojen häirintään kannustaviin päivityksiin näyttää tilanne epäreilulta.

– Itse näen tiettyjä vaikeuksia tässä rinnastuksessa.

Kyse on koko vihapuheen käsitteellisestä vaikeudesta – rajojen vetäminen on koko ajan liiikkuvaa. En lähtisi tekemään rinnastuksia. Mutta ilmiöt kehittyvät, emmekä me voi niitä erillisinä saarekkeina myöskään ajatella. Asiat näyttää kyllä ristiriitaisilta. Sananvapauden ja muiden oikeuksien välinen suhde on vaikea ja miten se ymmärretään viranomaisen häirintätilanteissa.

Olisin siis hyvin varovainen rinnastuksille. Yhteenvedän sen, että jo itsessään vihapuheen reuna-alueellla ollaan renessanssitilassa. Vihapuheesta puhutaan kahdessa eri merkityksessä. Toisessa sen keskeinen sisältö on yllyttää väkivältaan ja toisessa sen tarkoituksena on loukata ihmisen ominaisuuksia, hän sanoo.

Rikosoikeudelliset seikat

Entä miten Tapani näkee viranomaisten työn häirintään kannustavan somekirjoittelun rikosoikeudellisesti?

– Voinemme varmaan erotella sellaista keskustelua, jossa viranomaisten toimintaa arvioidaan kovasanaisesti ja kyseenalaistetaan heidän toimintaansa.

Jos siinä keskustelussa ruvetaan rohkaisemaan ja kannustamaan viranomaisten tekemän työn häirintään, siirrytään silloin rikosoikeudellisesti riskinottoon. Vaikka häirinnän tekijä uskoisi asiaansa ja kanslaistottelemattomuuden oikeutukseen.

Käännytyslentojen häirintäilmiössä tulee myös huomioida, että palautuksilla on erilaisia syitä, kuten esimerkiksi karkoitettavat rikolliset.

– Nyt vallalla olevan turvapaikanhakijatilanteen takia tämä seikka on voinut jäädä varjoon. Palautettavien ja käännytettävien joukko on siis hyvin erilainen, Tapani päättää.

Facebook poliittisen keskustelun ylituomarina

Suomen Uutiset kysyi Facebookilta, kuinka se valvoo esimerkiksi rangaistavaan tekoon yllyttäviä päivityksiä, joita esiintyy esimerkiksi Stop Deportations ja Refugee Hospitality Group Finland ryhmissä. Tavoitimme Facebookin Pohjoismaiden viestintäpäällikön Peter Münsterin.

Münster vastasi Facebookin ja viestintätoimisto Manifeston välityksellä.

– Haluamme ihmisten käyttävän Facebookia omilla nimillään, koska se tekee heidät tilivelvollisiksi kirjoituksistaan. Facebook on uusi alusta poliittiselle keskustelulle ja me haluamme pitää huolen, että se myös pysyy paikkana, jossa ihmiset voivat kannattaa tai vastustaa ideoita, instituutioita tai käytäntöjä, koska julkinen keskustelu on avainasemassa terveessä demokratiassa.

Viestintäpäällikkö Münsterin mukaan sisältöön puututaan, jos kyseessä on fyysisen kanssakäynnin tai yleisen turvallisuuden uhka.

– Poistamme sisällön, estämme tilinkäytön ja teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa, jos uskomme, että on olemassa ilmeinen riski fyysiseen väkivaltaan tai suora uhka yleiseen turvallisuuteen.

Voutilan bannin äkillinen kumoaminen tuntuu mysteeriltä

Suomen Uutiset tiedusteli vielä miten Facebook perustelee käyttökieltoihin kohdistuvaa ristiriitaa. Vetosimme Facebookin mainostamaan demokratiseen keskustelualustaan. Esimerkkinä käytettiin PS Nuorten puheenjohtaja Voutilan 24 tunnin bannia (mies ei voi synnyttää) ja verratiin sitä lentohäirintäpäivityksiin, joista on myös tuomittu rangaistuksia.

Munster ei enää kommentoinut aihetta, mutta samana päivänä Voutilan toinen 72 tunnin banni kumottiin, kuten Suomen Uutiset aiheesta kirjoitti.

Heli-Maria Wiik