Liikennevaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen (ps.) kävi lauantaina puhumassa Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry:n (SKAL) 80-vuotisliittokokouksessa Porissa. Kuljetusalalla tiedonjano kabotaasi- ja liikennekaariasioissa on todella kova, ja Jalonen joutuikin oikomaan niitä moninaisia huhuja ja väärinkäsityksiä, joita oppositio on niiden ympärille levittänyt.

SKAL peräänkuulutti lauantaisessa kannanotossaan tasapuolisia kilpailuedellytyksiä suomalaisille kuljetusyrittäjille.

Kansanedustaja Jalonen painottaa, että SKALin huolet on huomioitava, aivan erityisesti tasapuolisten kilpailuedellytysten kannalta. Hän kuvaa tilaisuudessa käytyä pitkää keskustelua hyvähenkiseksi ja rakentavaksi.

Vaikka Suomi luopuu tarkentavasta kansallisesta lainsäädännöstä, tosiasiassa kabotaasia säätelevät muutokset eivät Jalosen mukaan ole suuria.

– Oli todella hienoa, että pääsin puhumaan ja oikaisemaan niitä vääriä käsityksiä, joita näiden asioiden ympärillä liikkuu. Esimerkiksi kabotaasista oppositio on levittänyt sellaista huhua, että kaikki rajat tulevat aukeamaan niin, että kaikki voivat vapaasti ja ilman rajoituksia ajaa täällä. Tämä ei pidä paikkaansa. Myös EU-asetuksessa on säädös, joka rajoittaa ulkomailta ajetun rahdin seitsemän päivän aikana kolmeen kuljetukseen. Tämä säädös on ollut voimassa jo vuosien ajan, Jalonen kertoo.

– On huomioitava sekin, että tilastojen mukaan suomalaisten kuljetusyritysten ulkomailla harjoittaman kabotaasin määrä on moninkertainen verrattuna ulkomaalaisten kuljetusyritysten Suomessa harjoittamaan kabotaasiin, Jalonen muistuttaa.

Liikennevalvontaan lisää resursseja

Aikaisempaankin kansalliseen lainsäädäntöön oli jäänyt ongelmia, sillä kabotaasisäädösten noudattamista ei pystytty valvomaan riittävän hyvin. Edellinen hallitus lopetti liikkuvan poliisin. Jalosen mukaan poliisin resursseja tulisikin lisätä liikennevalvonnan osalta.

Laittomaan kabotaasiin tulee puuttua kovalla kädellä.

SKALin terveiset on kuultu

– Nykyinen hallitus on, päinvastoin kuin edellinen, panostamassa tämänkin asian saamiseksi hallintaan. Oppositio nostaa edelleen ilmaan niin paljon vääriä huhuja asiaan liittyen, että suosittelen lukemaan liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön asiasta. Kuten mietinnössä viitataan, on kuljetusjärjestelmäämme kehitettävä edelleen.

– Olen ollut henkilökohtaisesti aktiivisesti yhteydessä SKAL:in kanssa, joka on ollut valmistelemassa laaduntarkkailu- ja seurantajärjestelmää logistiikkajärjestelmiemme kehittämiseksi. Väärien huhujen oikomisen jälkeen SKAL:in liittokokouksesta lähetettiin terveisiä puoluejohtaja Timo Soinille ja puolueneuvoston kokoukselle, sanoo Jalonen.

Mika Männistö