Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) lupasi talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turuselle (ps.) torstaina heti eduskunnan kyselytunnilla, että hallitus toteuttaa talousvaliokunnan laatiman ponnen hallintarekisteriä koskevan lain muuttamiseksi. Turunen oli esitellyt valiokunnan vaatimuksia vasta pari tuntia aiemmin tiedotustilaisuudessa.

Oppositio ihmetteli kyselytunnilla, miksi veronkierron mahdollistavat hallintarekisterit ovat putkahtaneet pintaan ylipäätään. Kaj Turunen ja Petteri Orpo totesivat, että valiokunta ja hallitus ovat päinvastoin tukkimassa hallintarekistereihin liittyvät porsaanreiät.

Asiaa koskeva laki täytyy joka tapauksessa säätää, koska syksyllä perustettava Arvopaperikeskus tarvitsee tähän lakiin perustuvan toimiluvan. Laki perustuu EU:n lainsäädäntöön, jota Suomen lainsäädäntö ei voi kumota.

Hallintarekisterisijoitus lähdeveron alaiseksi

Hallintarekisterit ovat EU:ssa sallittuja, mutta Suomessa ei. Suomi toimii asiassa poikkeuslailla. Laki ei kuitenkaan estä suomaisia sijoittamasta ulkomaiseen hallintarekisteriin.

Talousvaliokunnan vaatimuksen mukaan hallintarekisteriin sijoittaminen määrätään lähdeveron alaiseksi. Kansainvälisestä rekisteristä saadaan tieto, jos osakkeita omistama yritys on taustaltaan suomalainen – vaikka omistus olisi ketjutettu.

Tällöin rekisteri voidaan määrätä perimään osakkeiden saamista voitoista suomalainen lähdevero, joka voi olla korkea, vaikkapa 50 prosenttia. Jos omistaja ilmoittaa sijoituksestaan veroviranomaisille, peritään huomattavan paljon alhaisempi lähdevero. Tällä tavalla salainen sijoittaminen hallintarekisteriin tehtäisiin kannattamattomaksi.

Tämän Orpo lupasi toteuttaa lainsäädännössä viipymättä.

Suomen poikkeus on voimassa jatkossakin

– Suomen poikkeus on jatkossakin voimassa. Se on tarkistettu komissiosta ja se on valtiovarainministeriöstä vahvistettu, Turunen sanoi.

– Mutta varmaan jokaista kiinnostaa, miksi perussuomalaiset olivat tässä mukana. Juuri siksi, että täällä ovat nämä voimakkaat ponnet, joissa edellytetään kotimaista lainsäädäntöä siitä, että saataisiin ulkomailta nämä tiedot. Jos ei saada niin rankimman kautta verotetaan. Hallintarekisteriä ei ole hyväksytty Suomessa ja ulkomailla se on tehty nyt kannattamattomaksi, jos omistustiedot eivät ole käytettävissä. Tämä on ratkaisu, miksi me olemme tässä mukana. Kysynkin valtiovarainministeriltä, pannaanko heti tämä lainsäädäntö toimimaan, Turunen kysyi.

– Erinomainen puheenvuoro valiokunnan puheenjohtajalta, joka on hyvin perehtynyt tähän asiaan viime vuosien ja kuukausien aikana. Kyllä – nämä ponnet pannaan täytäntöön, Orpo lupasi.

Kolme pontta

Talousvaliokunnan mietintöön kirjaamat lausumaehdotukset eli ponnet kuuluvat seuraavasti:

1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy valmistelemaan lainsäädäntöä, jolla mahdollistetaan veroviranomaisten kattava tiedonsaanti hallintarekisteröidyistä osakkeista osinkoa saavista lopullisista edunsaajista, ja että tunnistamatta jääneeltä edunsaajalta perittävä lähdevero on riittävän kannustava edellä sanotun tavoitteen saavuttamiseksi.

2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää toteuttamismahdollisuudet ja välittömästi valmistelee kansalliseen lainsäädäntöön tarvittavat muutokset, joilla turvataan suoran omistuksen tasoinen omistustietojen julkisuus.

3. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää finanssialan kansalliseen harkintaan perustuvan seuraamussäännöstön kokonaisuuden ja tekee asiasta talousvaliokunnalle selvityksen.

Opposition vastalause

Talousvaliokunnan mietintö hyväksyttiin äänin 8-5. Oppositio jätti mietintöön vastalauseen.

Veli-Pekka Leskelä