Perussuomalaiset Nuoret vaatii Suomea ottamaan käyttöön Viron mallin yritysverotuksessa. Kehysriihessä tehty päätös laskea yhteisöveroa oli oikeansuuntainen, mutta ei ratkaise verojärjestelmämme rakenteellisia ongelmia.

Viron mallissa yritykset maksavat veroja osingoista, mutta eivät yritykseen jätetyistä voitoista. Malli tukee erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuutta sijoittaa voitot lyhentämättöminä yrityksen toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen, ja sitä kautta luoda lisää työpaikkoja ja verotuloja valtion kassaan.

– Vasemmistopuolueet ovat rähmällään suuryritysten edessä ja unohtaneet duunarit ja pienyrittäjät. Kehysriihessä tehdyistä päätöksistä hyötyvät eniten suuryritykset eivätkä pienyrittäjät, jotka ovat suomalaisen arjen sankareita, Perussuomalaisten Nuorten hallituksen jäsen Samuli Voutila paheksuu.

Petri Kivikankaan, Satofumi Ushigamin ja Daichi Suzukin Tokion yliopistolle tekemässä tutkimuksessa Viron mallin yritysverotuksen havaittiin kasvattavan merkittävästi yritysten panostusta tutkimus- ja kehitystyöhön. Tutkimuksessa myös todetaan, että malli ei aiheuttanut pitkällä aikavälillä verokertymän vähentymistä.

Suomessa on syntynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana toistasataatuhatta uutta työpaikkaa erityisesti pk-sektorille. Perussuomalaiset Nuoret vaatii toimia, jotka edesauttavat työllistävien yritysten mahdollisuuksia toimia menestyksellisesti Suomessa. Yhteisöveron prosenttien siirrot suuntaan tai toiseen eivät auta pitkällä aikavälillä, minkä vuoksi suomalainen yrityselämä tarvitsee Viron mallin kaltaisen rakenteellisen uudistuksen.

PS VERKKOTOIMITUS