Hernesaaren kaavan käsittelyn yhteydessä pormestari Jan Vapaavuori mainitsi kaupunginvaltuustossa, että Hernesaaren kaava nykyliikennejärjestelyineen perustuu ilmeisesti oletettuihin ruuhkamaksuihin ja koko Helsingin maksulliseen pysäköintiin tulevaisuudessa – siis päätöksiin, joita ei ole vielä tehty millään tasolla kuntapolitiikassa. Vapaavuori ei tätä vastustanut.

Perussuomalaiset muistuttivat yksityisautoilun tarpeellisuudesta tulevaisuudessakin ja eri vaihtoehtojen huomioonottamisesta jatkosuunnittelussa. Perussuomalaisten mielestä nykyiset kaavaratkaisut eivät saa johtaa siihen, että niillä pakotetaan tekemään huonoja ratkaisuja jatkossa ruuhkamaksujen ja koko kaupungin maksullisen pysäköinnin muodossa.

Kaikki eivät pysty kulkemaan pyörällä

Perussuomalaiset kannattavat erilaisten liikkumismuotojen tukemista.

– Ikärakenne muuttuu, eivätkä kaikki pysty kulkemaan pyöräillen tai kävellen tulevaisuudessakaan. Autot kehittyvät ympäristöystävällisemmiksi ja niiden automaatio kehittyy samalla kun kaupunkiautoja kehitetään jatkuvasti. Pelkkä raitioliikenne ei tule riittämään asukkaiden ja risteilyalusten turistien liikkumistarpeisiin eikä Hernesaarta pitäisi suunnitella utopioiden varaan kuten Jätkäsaaren kohdalla tehtiin.

– Rahti- ja tavaraliikenne tarvitsee tilaa lastauksen ajaksi. Lisäksi risteilymatkailun turismin aiheuttama liikenne tulee ottaa huomioon liikennejärjestelyissä, perussuomalaiset huomauttivat.

Kokoomus hylkäsi yksityisautoilijat

Asumisen ja lisärakentamisen osalta Hernesaaren kaavaa pidettiin hyvänä.

– Jätkäsaaren epäonnistuneista liikenneratkaisuista pitää ottaa oppia, ettei toisteta samoja virheitä ja aiheuteta tarpeettomia ruuhkia,

Perussuomalaiset tekivät asiasta ponnen yksityisautoilun huomioimiseksi, jota kannatti kymmenen valtuutettua. Ponnen läpimenoon olisi vaadittu 43 äänen kannatusta. Huomioitavaa oli, että vain yksi kokoomuksen valtuutettu kannatti pontta.

SUOMEN UUTISET