Eduskunta äänesti tänään uudesta uusiutuvan energian tuotantotuesta ja tuulivoiman kompensaatioalueista. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä esitti, että esitys hylätään, mutta hallituksen esitys voitti äänestyksen selvin lukemin. Perussuomalaisten mukaan kyseessä on uusi miljardien tulonsiirto tuulivoimatukiin.

Satoja miljoonia vuodessa edelleen hukkaan

Perussuomalaisten ryhmä katsoo, että nykyisen syöttötariffijärjestelmän korvaaminen kilpailutetulla preemiojärjestelmällä on liian kallis veronmaksajille suhteessa saavutettavaan hyötyyn, eikä se edistä sähkön tuotannon omavaraisuutta. Kiinteä preemio tarkoittaa takuuhintaa, jossa tuottaja saa markkinahinnan päälle korvauksen, jotta takuuhinta täyttyy.

– Nykyjärjestelmäkin on ollut veronmaksajille kallis. Uuteen tukijärjestelmään siirtyminen maksaisi veronmaksajille edelleen satoja miljoonia euroja vuodessa. Tällaista haaskausta emme voi hyväksyä ja siksi perussuomalaiset esittivät, että esitys hylätään, Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri perustelee.

Panoksia tuotekehitykseen ja tutkimukseen suorien tukien sijaan

Perussuomalaisten ryhmä korostaa, että uusiutuvien energialähteiden tuotantotukien sijasta tulisi panostaa tuotekehitys- ja tutkimusrahoitukseen sekä investointitukiin. Näin voidaan kehittää edelleen teknologisia ratkaisuja, joilla hiiltä ja öljyä raaka-aineenaan käyttävien voimalaitosten ominaispäästöt olisivat minimoitavissa.

Sen sijaan pitkälläkin aikavälillä taloudellisesti kannattamattoman tuotannon tukeminen itsessään ei ole suomalaisen veronmaksajan etu.

– Poliittinen ja taloudellinen realiteetti on, että muualla Euroopassa ei esimerkiksi hiiltä käyttäviä laitoksia tulla ajamaan alas vielä kymmeniin vuosiin. T&K-panosten kautta saisimme vahvan vientituotteen suomalaisten kehittämille hiilidioksidipäästöjen vähentämisteknologioille, perussuomalaiset esittivät vastalauseessaan.

Tuulivoima kokonaan pois tuen piiristä

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä huomautti, ettei missään tukijärjestelmissä pidä olla tuulivoiman tuotantotukia mukana, koska maalle rakennetuista vaihtoehtoisista sähköntuotantotavoista tuulivoima on jo nyt edullisin tapa tuottaa sähköä.

– Muun muassa kaukolämpöön liittyvien sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten osallistuminen kilpailuun, saatikka siinä pärjääminen hallituksen esityksessä esitetyillä ehdoilla, on täysin mahdoton yhtälö, vaikka maassamme on käytössä maailman parhaimpiin kuuluvat järjestelmät juuri yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon osalta, kansanedustaja ja talousvaliokunnan jäsen Laura Huhtasaari täsmentää.

Perussuomalaisten edustajien mukaan nyt esitetty malli ei edes ole teknologianeutraali, vaikka hallitus toisin väittää esityksessään.

– Näin siksi, koska esityksen ulkopuolelle on nyt jätetty erilaisia teknologioita, keskeisimpänä vesivoima, Huhtasaari lisää.

Mahdolliset terveyshaitat huomioitava

Perussuomalaisten ryhmä korosti vastalauseessaan, että tuulivoimarakentamiseen liittyviä melu-, välke- ja muita haittoja ei ole hallituksen esityksessä juuri lainkaan pohdittu.

– Muutoinkin pidämme huonona vaihtoehtona sitä, että maamme on jäänyt — tai ainakin jäämässä — isojen ulkomaalaisten tuulivoimayhtiöiden pelikentäksi, ellei muutoksia tukijärjestelmiin tehdä pikaisesti, Meri huomauttaa.

Vain Perussuomalaiset äänestivät lain hylkäämisen puolesta

Perussuomalaiset jäivät täysistunnon äänestyksessä yksin. Kaikki muut puolueet äänestivät uuden tukijärjestelmän puolesta.

Huhtasaari ja Meri ihmettelevät erityisesti sitä, miksi sinisten eduskuntaryhmä hyväksyi uudet tukilait. Perussuomalaisissa ollessaan nykyiset sinisten edustajat puhuivat voimakkaasti uusia tuulivoimatukia vastaan.

– Valitettavasti jälleen – tässäkin asiassa – kokoomus ja keskusta saivat apupuolueen mukaan tukemaan satojen miljoonien tulonsiirtoa tuulivoimayhtiöille. Se on hukkaan heitettyä veronmaksajien rahaa, Huhtasaari kuittaa.

SUOMEN UUTISET