Parlamentaarisen yritystukityöryhmän esitys toteutuessaan ajaisi omaa teollisuuttamme EU:n ulkopuolelle. Teollisuuden energialeikkuri, päästökauppakompensaatio, nykyinen kaivosten sähköverokanta sekä matkustaja-autolauttojen työvoimakustannukset ovat välttämättömiä säilyttää niin huoltovarmuuden kuin teollisuutemme kilpailukyvyn turvaamiseksi, sanoo perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri.

– Olisi käsittämätöntä ja Suomen edun vastaista antaa teollisuutemme karata maihin, joissa ei ole lainkaan tai ei ainakaan noudateta EU-tason ilmastopoliittisia määräyksiä. Jätämme työryhmässä eriävän mielipiteen.

Sähköveroa alennettava

Meri huomauttaa, että vaikka teollisuutemme käyttää paljon energiaa, on sen käyttö Suomessa kilpailijamaihin verrattuna tehokkaampaa ja vähäpäästöisempää.

– Jos Suomen energiaveroa laskettaisiin lähemmäksi EU:n minimitasoa, ei energiaveroleikkuria enää tarvittaisi. Sähköveron alentamisella turvattaisiin teollisuuden, pk-yritysten ja palvelualan kilpailukyky sekä lisättäisiin myös kotitalouksien ostovoimaa.

Tuulivoimalta tuet pois

Perussuomalaiset katsovat myös, että yritystukityöryhmän on esitettävä tuulivoimatukien lakkauttamista ja nykyistenkin tuulivoimasyöttötariffien maksatus on keskeytettävä siihen asti, kunnes hallituksen päättämä tuulivoiman terveyshaittatutkimuksen toinen vaihe on toteutettu.

– Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä mahdollisesti terveydelle vaarallisten tuotantojen valtiontukia, jollaista tuulivoimatuki mahdollisesti on, Meri toteaa.

SUOMEN UUTISET