Perussuomalaisten mielestä teollisuuden energialeikkuri, päästökauppakompensaatio, kaivosten nykyinen sähköverokanta ja matkustaja-autolautan työvoimakustannustuet on ehdottomasti säilytettävä nykyisellään. Säilyttäminen on välttämätöntä sekä huoltovarmuuden että teollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi.

– Suomalaisten edun mukaista on estää teollisuuttamme karkaamasta EU:n ulkopuolelle maihin, joissa ei ole joko lainkaan tai ei ainakaan EU-tasoisia ilmastopoliittisia määräyksiä, muistuttavat yritystukityöryhmän perussuomalaisten edustajat kansanedustajat Teuvo Hakkarainen ja Ville Vähämäki.

Tehokkaampaa energiankäyttöä

Sähköintensiivisen teollisuuden sähköveroleikkurista on annettu kaksikon mukaan julkisuudessa tyystin väärä kuva. Energiaveroleikkurilla ei haeta omistajille lisätuottoa tai osinkoja.

Energiaintensiivisen teollisuuden energiaveroleikkuri otettiin käyttöön Suomessa, jotta energiaverorasitusta saataisiin lähemmäksi kilpailijamaiden tasoa.

– EU:n energiaverodirektiivi asettaa sähköverolle minimitasot, jotka ovat teollisuudelle ja palveluille 0,05 senttiä/kWh ja kotitalouksille 0,10 senttiä/kWh. Suomessa olisi perusteltua soveltaa näitä minimitasoja, koska teollisuutemme rakenne on koko EU:n energiaintensiivisin.

– Vientiteollisuutemme rungon muodostavat metalli-, metsä- ja kemianteollisuus. Vaikka ne käyttävät paljon energia, niin energian käyttö Suomessa on kilpailijamaihin verrattuna tehokkaampaa ja vähäpäästöisempää, Hakkarainen ja Vähämäki muistuttavat.

Suomessa järkyttävän korkea sähkövero

Teollisuuden sähkövero on Suomessa 0,69 euroa/kWh eli yli kymmenkertainen verrattuna EU:n sallimaan minimiin. Suomalaisilla kotitalouksilla vero on jopa yhdeksäntoista kertainen. Korkea verotaso on asetettu puhtaasti fiskaalisista syistä.

– Kun Suomen energiaveroja lasketaan lähemmäksi EU:n minimitasoa, energiaveroleikkuria ei tarvittaisi. Sähköveron tuoton on tälle vuodelle arvioitu olevan 1,2 miljardia euroa. Sähkövero voidaan puolittaa lopettamalla tuulivoiman syöttötariffit (300 miljoonaa euroa/vuosi) ja leikkaamalla haittamaahanmuuton kustannuksia 300 miljoonalla eurolla.

– Sähköveron alentamisella turvattaisiin teollisuuden, pk-sektorin ja palvelualan kilpailukyky sekä lisättäisiin kotitalouksien ostovoimaa, perussuomalaisten kansanedustajat painottavat.

Tuulivoiman tukeminen riskialtista

Perussuomalaisten mielestä yritystukityöryhmän on yksiselitteisesti esitettävä tuulivoimatukien lakkauttamista.

– Tuulivoiman tuotantotukia ei pidä sisällyttää uusiin yritystukijärjestelmiin. Nykyisten tuulivoimasyöttötariffien maksatus on keskeytettävä siihen saakka, kunnes hallituksen päättämän terveystutkimuksen toinen vaihe on toteutettu.

– Vasta terveystutkimuksen jälkeen tiedämme, kuinka kauas asunnoista ja eläinsuojista tuulivoimalat pitää sijoittaa, jotta asukkaiden ja tuotantoeläinten terveyttä ei vaaranneta, Hakkarainen ja Vähämäki sanovat.

SUOMEN UUTISET