– Paljon kysellään, miksi puhumme vain maahanmuutosta emmekä ”oikeista aiheista.” Maahanmuutto kuitenkin liittyy niihin niin sanottuihin oikeisiin aiheisiin. Maahanmuutto ei siis ole yksittäinen aihe, vaan se liittyy mitä suurimassa määrin esimerkiksi julkiseen talouteen, turvallisuuteen ja muihinkin asioihin, puheenjohtaja Jussi Halla-aho muistuttaa.

Suomen suunta ratkaistaan eduskuntavaaleissa ensi vuoden keväällä. Monet ovat lähettäneet puheenjohtaja Jussi Halla-aholle kysymyksiä koskien perussuomalaisten lähtökohtia tuleviin vaaleihin sekä sitä, jääkö perussuomalaiset jatkossa yksin vaatimuksineen maahanmuuttoa koskevista tiukennuksista.

Useissa Euroopan maissa monet muutkin kuin maahanmuuttokriittiset puolueet ovat ottaneet kriittisiä kantoja ja linjauksia. Jos mietitään Suomen tulevia eduskuntavaaleja, niin ei ainakaan tällä hetkellä näytä siltä, että Suomessa muilla puolueilla olisi tällaisia ajatuksia. Millaisena näet tilanteen neljän vuoden päästä?

– Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, kun emme tiedä, mitä tapahtuu emmekä sitä, miten tapahtumiin reagoidaan. On kuitenkin toiveajattelua, että tämä ongelma olisi poistumassa sillä, että kieltäydytään systemaattisesti ottamasta siihen kantaa.

– Suurimmassa osassa Eurooppaa valtavirtapuolueissakin ymmärretään se, että kansainvaellukset tulevat olemaan tämän vuosisadan suuri teema Euroopassa, ja se muuttaa Eurooppaa peruuttamattomasti, jos tilanteeseen ei puututa. Ja muutos ei välttämättä ole myönteinen.

Ongelmaan reagoitava ajoissa

Halla-aho kuitenkin toteaa, että mitä pidemmälle valtavirtapuolueet Suomessa lykkäävät asiaan reagoimista, sitä vaikeammiksi ongelmat tulevat. Halla-aho kehottaa kaikkia seuraamaan Ruotsin kehitystä 1970-luvulta lähtien, jolloin maahanmuutto Ruotsissa muuttui pääasiassa ei-työperäiseksi ja humanitaariseksi.

– Mitä pidemmälle tilanne päästetään, sitä vaikeampaa siitä on puhua ja sitä vaikeampaa tilanteelle on tehdä mitään konkreettista. Pääsisimme kaikki helpommalla, jos tehtäisiin asioille enemmän kuin se, mikä on ihan pakko tehdä. Ensinnäkin pitäisi tehdä poliittinen päätös siitä, mitä me haluamme maahanmuutosta. Hyväksymmekö me sen, että Suomen etninen ja kulttuurinen koostumus muuttuu perusteellisella tavalla? Uskommeko, että se johtaa hyvään yhteiskuntaan?

– Uskommeko, että tänne tulevat ihmiset, jotka eivät ole nytkään integroituneet yhteiskuntaan, samalla kun heidän väkilukunsa kasvaa, omaksuvat ne arvot, jotka ovat länsimaisessa yhteiskunnassa meille tärkeitä? Vai muuttuuko yhteiskunta arvoiltaa niin, että tulevaisuudessa ne säännöt joilla pelataan, edustavat muiden ihmisten arvomaailmaa kuin sitä, mihin me olemme tottuneet?

Vaaleihin maahanmuutto edellä

Perussuomalaiset lähtee tuleviin eduskuntavaaleihin maahanmuuttoteema edellä. Emme ilmeisesti pelkää enää sanoa sitä ääneen?

– Paljon kysellään, miksi puhumme vain maahanmuutosta emmekä ”oikeista aiheista.” Kuten aiemmin on todettu, maahanmuutto kuitenkin liittyy niihin niin sanottuihin oikeisiin aiheisiin. Maahanmuutto ei siis ole yksittäinen aihe, vaan se liittyy mitä suurimassa määrin esimerkiksi julkiseen talouteen, turvallisuuteen ja muihinkin asioihin.

– Poliittiselta kannalta katsottuna perussuomalaisten pitää mielestäni korostaa niitä asioita ja aiheita, jotka erottavat meidät muista puolueista. Tietenkin meidän pitää muodostaa laajemmin kantoja työllisyys- ja talouspolitiikkaan tai vaikka sote-politiikkaan. Mutta eivät nämä ole kenellekään ihmiselle syy äänestää perussuomalaisia, koska näiden kysymysten keskuudessa puoluekentässä vallitsee muutenkin suuri jakautuminen ja hajonta.

Suurin osa suomalaisista samaa mieltä

Halla-aho huomauttaa, kuinka esimerkiksi laittomiin maassaolijoihin tai moneen muuhunkin maahanmuuttoon liittyvään teemaan suhtautumisessa perussuomalaiset ovat täysin yksin poliittisessa kentässä.

– Mikä huolestuttavinta: perussuomalaiset ovat ainoa puolue, joka näissä asioissa tutkitusti heijastelee kansalaisten enemmistön kantaa. Suurin osa suomalaista on sitä mieltä, että laittomasti maassa olevat pitäisi ottaa talteen, kunnes heidät poistetaan maasta, mutta me olemme ainoa puolue, jonka mielestä tämä ei ole epäinhimillinen ratkaisu. Tämä ei tietysti sulje pois sitä, että puolueella pitää olla muitakin teemoja.

Perussuomalaiset teemat säilytettävä toiminnan ytimessä

Hän kuitenkin lisää, että perussuomalaisilla tulee seuraavien vaalien alla olla kyky käydä keskustelua kaikista politiikassa vastaantulevista teemoista.

– Silti toimintamme ytimessä pitää olla se, mikä erottaa meidät muista ja ne teemat, jotka ovat ihmisille syy äänestää vaaleissa juuri perussuomalaisia. Omassa toiminnassamme meidän on myös pyrittävä parantamaan imagoamme äänestäjien keskuudessa. Imago ei valitettavasti ole niin hyvä kuin se voisi olla.

– On huolestuttavaa, että kannatuksemme on niin paljon pienempi kuin niiden näkemysten kannatus, joita me edustamme puoluekentässä. Tähän voimme vaikuttaa vain omalla laadukkaalla ja johdonmukaisella työllämme.

Katso koko video täältä.

SUOMEN UUTISET