Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli tiistaina lausuntoa laittomasti maassa olevien palveluiden laajentamisen kustannuksista. – Esityksessä oli merkittäviä puutteita, mutta silti se hyväksyttiin mukisematta, ihmettelee lautakunnan perussuomalainen jäsen, kaupunginvaltuutettu Mari Rantanen.

Kaupunginvaltuutettu Mari Rantasen mukaan mm. erikoissairaanhoidon kustannukset uupuivat esityksestä kokonaan.

– Tein asiasta palautusesityksen, jossa listasin useita puutteita. Lausunnosta puuttuvat erikoissairaanhoidon sekä lääkemenojen kustannukset kokonaan.

– Esityksessä ei ole huomioitu maahanmuuttoviraston ja poliisin arvioita siitä, että laittomasti maassa oleskelevien määrä saattaa kasvaa nopeasti. On oletettavaa, että suurin osa jää pääkaupunkiseudulle ja Helsinkiin.

Käyntimäärien laskenta epäselvää

Rantasen mukaan potilaiden käyntimäärien laskentatapa jää puutteelliseksi; kuinka moneen laittomasti maassa olevaan ihmiseen käyntimäärät ja kustannukset perustuvat.

– Lausunto ei ota huomioon sosiaali- ja terveysministeriön antamaa kuntainfoa Kunnille suositukset laittomasti maassa oleskelevien kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon eikä valtioneuvoston julkaisemaa toimenpidesuunnitelmaa laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan.

Tarjotaan palveluja, kun pitäisi poistaa maasta

Esityksessä tulisi olla Rantasen mielestä suunnitelma siitä, miten kustannukset ovat kaikilta osin selvitettävissä ja seurattavissa.

– Lausunnosta puuttuvat ponnessa esitetyt raportoinnin edellytykset ja määrävälit sosiaali- ja terveyslautakunnalle. On myös syytä pohtia, tuleeko Helsingin tarjota kotouttamispalveluita tilanteessa, jossa lähtökohtaisesti laittomasti maassa olevien tulisi poistua maasta, ei suinkaan kotoutua Suomeen ilman laillista perustetta oleskella maassa.

– Kukaan ei kannattanut palautusesitystä, vaan puutteineen se kelpasi melkoisen vasemmalta kokoomukselle asti, Rantanen ihmettelee.

Kustannuksia ei kuulemma tiedetä

Kustannusarvio laittomasti maassa oleville tarjottavista palveluista on sekin kasvanut jo 30 prosenttia. Helsingin valtuustossa kustannuksiksi arvioitiin 0,7 miljoonaa ja nyt – muutama kuukausi päätöksen jälkeen – kustannukset ovat noin miljoonan tai 1,1 miljoonaa, kuten alkuperäisessä lautakunnan esityksessä kerrottiin.

– Olen yrittänyt joulukuusta lähtien saada Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä tietoa mitä ”paperittomien” palvelut maksavat. Näihin tietoihin minulla on oikeus kaupunginvaltuutettuna ja sotelautakunnan jäsenenä. Vastaaminen on ollut hitaanpuoleista ja aloin jo huolestua onko kyse siitä, että kustannukset ovat melko suuret tai että kaikki kunnat ovat maksumiehiä Helsingin päätöksen johdosta, Rantanen kirjoittaa blogissaan.

– Vihdoin viime viikolla sain vastauksen: kustannuksia ei tiedetä. Paitsi se, on sovittu että nämä laskutetaan Helsingiltä, Espoolta ja Vantaalta kuntalaskutuksena. Muiden kuntien kanssa menetellään siten, että jos kustannuksia ei saada perittyä ”paperittomalta” itseltään, ne haetaan Kelalta. Sitä milloin tällainen linjaus on tehty, ei tullut esiin.

”Kiva päättää teidänkin rahoista”

Rantasen mielestä on mahdollista, että laajennettuja palveluja ovat maksaneet kiltisti kaikki HUS:n jäsenkunnat.

– Kiitos Sipoo, Nurmijärvi, Raasepori, Lohja ja niin edelleen. Olemme Helsingissä iloisia saamastamme rahoitusavusta, kiva päättää teidänkin rahoista. Vastaukset ovat vähintäänkin hämmästyttäviä.

– Onko siis niin, että Helsinki, Espoo ja Vantaa maksavat vapaaehtoisesti valtiolle kuuluvia kustannuksia? Näin on sovittu, kenen kanssa? Miten voi olla mahdollista, että HUS ei tiedä, paljonko se laskuttaa kunnilta ja paljonko se laskuttaa Kelalta? Laskuttaako HUS tähän sopimukseen vedoten kunnilta sen mikä pitäisi laskuttaa Kelalta? Rantanen kyselee.

Vain perussuomalaiset saavat suunsa auki

Rantanen kysyy, miten on mahdollista, että veronmaksajien rahoja voidaan käyttää täysin ilman seurantaa, miten kukin haluaa. Varsinkin asiassa, jossa ei ole poliittista yksimielisyyttä, saati koko HUS-kuntien kuntalaisten mandaattia.

– Olen pöyristynyt tavasta, jolla yhteisiä eurojamme käytetään ilman seurantaa. Miten voi olla mahdollista kuntapäättäjänä tehdä päätöksiä ilman tosiasiallisia faktoja? Poliitikot tuntuvat hyväksyvän mitä hyvänsä, jos se sisältää päätöksiä liittyen jotenkin maahanmuuttajiin.

– On surkeaa, että perussuomalaiset ovat ainoita, jotka uskaltavat näistä asioista sanoa ja kyseenalaistaa touhun mielekkyyttä. Ja sitten puhutaan vastuusta, tiedolla johtamisesta ja arvopohjasta. Mikä ihme teitä vaivaa?

SUOMEN UUTISET