Perussuomalaisten Helsingin piirin puheenjohtaja Markku Saarikangas on tehnyt hallinto-oikeuteen kunnallisvalituksen, jossa hän vaatii kaupunginvaltuuston (29.11.2017) tekemän, ”paperittomien” huolenpitoon ja toimeentuloon liittyvän päätöksen kumoamista.

Valtuusto päätti, että Helsingin kaupunki kustantaa ”paperittomille” eli laittomasti maassa oleville välttämättömän sairauksien hoidon, lääkityksen ja seurannan sekä rokotukset ja suun terveydenhuollon samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille.

– Kuntalaki määrittelee selkeästi, mitkä ovat kunnan tehtäviä, mitkä taas valtion tehtäviä, Saarikangas kommentoi.

– Kunnallinen päätöksenteko ei voi perustua laittomuuksiin, ei varsinkaan maamme pääkaupungissa.

Ei kuulu Helsingin maksettavaksi

Saarikangas perustelee valitustaan sillä, että valtuuston päätosvallassa ei ole ottaa laittomasti maassa oleskelevia muiden maiden kansalaisia koskevia palveluja Helsingin kaupungin varoilla kustannettaviksi.

– Päätöksen tarkoituksena on tarjota ja kustantaa etuja ihmisille, jotka eivät ole kunnan jäseniä, Saarikangas toteaa.

Saarikankaan mielestä ”paperittomien” elatus, terveydenhoito ja sosiaalipalvelut kuuluvat Suomen valtion vastattaviksi, aivan samalla tavalla kuin laittomasti maassa oleskelevien käännyttäminen ja karkottaminenkin ovat valtion toimialaan kuuluvia asioita.

Ei ole kestävää kehitystä

Kuntalain mukaan kunnan tehtävä on järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kunnan on vältettävä sellaisia päätöksiä, jotka sisältävät suuria taloudellisia riskejä tai jotka kuormittavat kohtuuttomasti ympäristöä tai tulevia sukupolvia.

Saarikangas katsoo, että valtuuston päätös on lainvastainen sillä perusteella, että laittomasti maassa olevien ihmisten terveyspalvelujen laajentaminen on kaupungin veronmaksajille suuri taloudellinen riski, koska etukäteen ei voida tietää, kuinka paljon henkilöitä palvelujen piirissä tulisi tulevaisuudessa olemaan.

Lisäksi kyse on palvelujen tarjoamisesta muille kuin kunnan asukkaille. Kunnan hoitamilla tehtävillä tulisi olla yhteys kunnan alueeseen ja kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen.

– Hoidetaanko mieluummin vihdoinkin asunnottomien helsinkiläisten asiat kuntoon? Markku Saarikangas kysyy.

Yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista

Perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan kaikkia kunnan asukkaita ja muitakin tahoja on kohdeltava keskenään samanlaisissa tapauksissa samalla tavalla, antamatta kenellekään etuoikeutta.

Terveyspalvelut rahoitetaan kunnan asukkaiden verovaroilla, mutta palvelujen piirissä tulisi olemaan rajattomasti henkilöitä, jotka eivät osallistu näiden palveluiden rahoittamiseen. Tämä ei Saarikankaan mielestä ole yhdenvertaisuusperiaatteen mukaista.

SUOMEN UUTISET