Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tyytyväinen siihen, että paperittomien sosiaalipalvelut herättävät huolta myös vihreiden ja kristillisdemokraattien kansanedustajien joukossa. Perussuomalaiset laativat neljä lausumaa paperittomien sosiaalipalvelujen kustannuksien maksamiseen liittyvään lakimuutokseen ja lausumat saivat kannatusta myös vihreiltä ja KD:ltä.

Lausumassa esitetään mm. paperittomien rekisteröintiä, kustannusten seurantaa, vetovoimatekijöiden sijaan kannustusta maasta poistumiseen ja kansainvälistä selvitystä siitä, miten muissa maissa paperittomille annetaan ja kustannetaan palveluja yhteiskunnan piikkiin.

”Ei voi olla palveluja, joiden saajaa ei tiedetä”

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen esitti lausumat sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, mutta ne raukesivat siellä kannattamattomana. Lausumat uusittiin eduskunnan täysistunnossa, joissa niistä myös äänestettiin. Lausumat saivat taakseen paitsi perussuomalaisten eduskuntaryhmän myös 14 vihreiden ja 4 kristillisdemokraattien kansanedustajaa.

– Huoli sosiaalihuoltolain muuttamisesta on vihreissä ja kristillisdemokraateista perussuomalaisten huolen kaltainen. Haluamme välittömästi muun muassa rekisterin, johon paperittomat sosiaalipalveluiden piiriin tulevat rekisteröidään. Meillä ei voi olla palveluja, joiden saajaa ei tiedetä. Tämä on erittäin tärkeää muistaa, kun paperittomien oikeutta erilaisiin palveluihin valtion kustannuksella halutaan pikkuhiljaa laajentaa koko Suomeen, Juvonen sanoo.

Luvaton oleskelu ei ole kenenkään etu

Perussuomalaiset esittivät myös sosiaalihuoltolain muutosta, jossa valtio laitetaan paperittomien palvelujen maksumieheksi, hylkäämistä.

– Perussuomalaisten mielestä ei ole kenenkään etu, että maassamme oleskelee luvattomasti ihmisiä. Laittomasti maassa oleskelevat on saatava pois maasta, perussuomalaiset toteavat.

SUOMEN UUTISET