Perussuomalaiset jätti Vapaa Pohjola -ryhmässä Pohjoismaiden Neuvostolle jäsenaloitteen Pohjoismaiden reserviläisten sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteistyön lisäämisestä Pohjoismaissa. Yhteispohjoismaisen reserviläiskoulutuksen pääpainopisteenä olisi Pohjoismaiden välistä kriisiajan valmiutta kehittävä toiminta.

– Näkemykseni mukaan kaikissa Pohjoismaissa on halukkuutta puolustusyhteistyön kehittämiselle. Jos tämä aloite saadaan etenemään, niin se olisi tervetullut edistysaskel siihen suuntaan, Vapaa Pohjola -ryhmän puheenjohtaja Juho Eerola sanoo.

Perussuomalaiset näkee, että Pohjoismaalaiselle vapaaehtoiselle maanpuolustukselle on tilausta. Maiden reserviläisliittojen välillä tapahtuu jonkin verran kahdenkeskistä yhteistyötä, mutta se on varsin pienimuotoista. Syynä yhteistyön pienimuotoisuuteen on tähän asti ollut Tanskan, Norjan ja Ruotsin ammattiarmeijoihin perustuvat puolustusratkaisut.

– Nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa tarvitsemme Pohjoismaiden kesken yhä enemmän yhteistyötä, jota voidaan lujittaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen kautta. Kulttuurilliset siteet ja pohjoismaalaisten yhteenkuuluvuuden tunne luovat hyvän pohjan vapaaehtoiselle maanpuolustukselle Pohjolassa, toteaa jäsenaloitteen ideoinut Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Samuli Voutila.

SUOMEN UUTISET