Hallituksen esitys laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi on parhaillaan eduskunnassa täysistunnon käsiteltävänä. Perussuomalaisten kansanedustajat pitävät puheenvuoroissaan tiukasti hallituksen esityksen puolta.

Rami Lehtinen muistuttaa, mikä on tämän lain tarkoitus.

– Ensimmäisen pykälän mukaisesti tämän lain tarkoitus on torjua vieraan valtion Suomeen kohdistamaa vaikuttamista, joka tapahtuu maahantulijoita hyväksikäyttämällä.

– Siis torjua koko ilmiö, eikä vain pyrkiä jotenkin selviämään vieraan valtion vihamielisestä vaikuttamisesta. Lisäksi tällä lailla on tarkoitus estää kansainvälistä ihmiskauppaa ja vähentää uhriksi joutuvien määrää.

Lehtinen muistuttaa myös siitä, miten aina kun kansallinen turvallisuus on ollut uhattuna, salista on aina löytynyt poikkeuksellinen yksimielisyys siitä, mikä on Suomelle tärkeintä.

– Tärkeintä on aina itsenäisyyden turvaaminen ja kansallisen turvallisuuden varmistaminen.

Maahantulo sitoo viranomaisresurssia

Puolueen puolustusvaliokuntavastaava Jari Ronkainen puolestaan kertoo, miten välineellistetty maahantulo sitoo valtavan määrän viranomaisten resursseja.

– Suomen viranomaisten toimintaa pyritään vaikeuttamaan ja yhteiskuntaa saamaan epäjärjestykseen muun muassa turvapaikkajärjestelmää, ja -rekisteriä ruuhkauttaen, sekä yhteiskuntamme liitoksia horjuttaen. Tätä me emme voi sallia – kyse on kansallisesta turvallisuudesta, joka meidän tulee etenkin tällaisessa maailmantilanteessa asettaa kaiken muun edelle. Meidän on yhdessä varmistettava, että Suomi säilyy turvallisena ja vakaana maana nyt ja tulevaisuudessa.

Hetki on historiallinen

Mira Nieminen näkee hetken historiallisuuden.

– Pitkään työstetty rajalaki on nyt tässä salissa käsittelyssä vihdoin. Rakkaan ja arvokkaan isänmaan ja sen kansalaisten varautumista parantava lakiesitys, jota kukaan ei halua koskaan käyttää, mutta sillä on erittäin tärkeä syy ja merkitys olla olemassa. Tämä hallituksen esitys ei ole puolue, – turvapaikka- tai maahanmuuttopolitiikkaa, vaan välttämätön, kansalliseen turvallisuuteen ja itsemääräämisoikeuteemme liittyvä esitys, jolla torjutaan Suomeen kohdistuvaa painostusta.

– Lainvalmistelun aikana on arvioitu huolellisesti muut mahdolliset vaihtoehdot torjua välineellistetyn maahantulon uhkaa. Näiden arvion mukaan muilla keinoilla ei pystyttäisi torjumaan tehokkaasti Suomen painostamista välineellistettyä maahantuloa hyväksikäyttäen, koska nykyiseen kansalliseen ja kansainväliseen oikeuteen ei sisälly riittäviä menettelytapoja. On elettävä ajassa proaktiivisesti sekä dynaamisesti myös sopimusten ja säännösten osalta.

Emme voi antaa Putinin päättää

Joakim Vigelius sanoo lain olevan välttämätöntä oikeusvaltion itsepuolustusta.

– Laki on välttämätön kansalliselle turvallisuudelle, sillä se on ainoa keinomme estää välineellistetty maahantulo, ei vain pyrkiä hallinnoimaan sitä rajojemme sisäpuolella. Emme voi antaa Putinin ja Venäjän päättää siitä, mistä, milloin ja kuinka moni ylittää Suomen itärajan. Sen päätösvallan on oltava Suomen valtion ja Suomen eduskunnan käsissä. Kyse on nyt suomalaisen oikeusvaltion itsepuolustuksesta autoritääristä Venäjää vastaan, ja tämä laki takaa Suomelle siihen keinot.

Vaikka Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu sotilaallista uhkaa, ovat Suomeen kohdistuvan hybridivaikuttamisen riskit kasvaneet, huomaa Mira Nieminen.

– Meidän kansanedustajien ensisijainen tehtävämme on huolehtia kansallisesta turvallisuudesta, ja meidän on suhtauduttava erittäin vakavasti myös tiedustelutietoon, jonka mukaan Venäjä voi halutessaan siirtää tuhansia siirtolaisia Suomen rajalle alle kahdessa vuorokaudessa. Asiantuntijat ovat tulkinneet ja antaneet lakiesityksestä mielipiteensä ja arvionsa, mutta meidän velvollisuutemme ja vastuumme on valvoa isänmaan etua. Me päätämme, ja me myös kannamme viime kädessä vastuun.

Venäjä testaa Suomea

Sanna Antikainen näkee tilanteessa testin tulevaisuutta varten,

– Venäjä testaa, kykenemmekö me toimimaan tämän hybridihyökkäyksen edessä vai lamaannummeko me. He testaavat, pysymmekö me yhtenäisinä vaiko emme.

– Ja kun esimerkiksi vihreistä nyt sanotaan, että nyt koko oikeusvaltio on romuttunut, niin tiedätte itsekin, ettei tämä pidä paikkaansa. Toivoisin, että miettisitte hiukan, minkälaista aineistoa Venäjä saa tästä omaa propagandaansa varten.

Geneven sopimuksessa on poikkeuksia

Minna Reijonen ottaa esille paljon puhutut ihmisoikeussopimukset.

– On vedottu moniin ihmisoikeussopimuksiin ja totta kai ne ovat tärkeitä, mutta myös näissä ihmisoikeussopimuksissa on asioita, joihin kannattaa kyllä varmasti kaikkien vielä tutustua. Esimerkiksi Geneven sopimuksessa on poikkeuskohtia artikla 5:ssä. Siellä kerrotaan hyvin selkeästi: ”Jos selkkauksen osapuolella on pätevää aihetta epäillä, että tietty, tämän sopimuksen suojelema henkilö ryhtyy valtion turvallisuutta vaarantavaan toimintaan, tai jos on selvitetty hänen itse teossa siihen ryhtyneen, sellainen henkilö ei voi vedota tässä sopimuksessa suotuihin oikeuksiin ja etuuksiin, mikäli ne, jos olisivat voimassa hänen hyväkseen, saattaisivat vaarantaa valtion turvallisuutta.”

– Elikkä: ”tämän sopimuksen suojelema henkilö ryhtyy valtion turvallisuutta vaarantavaan toimintaan, tai jos on selvitetty hänen itse teossa siihen ryhtyneen, sellainen henkilö ei voi vedota tässä sopimuksessa suotuihin oikeuksiin ja etuuksiin”. Tämä on merkittävä asia. ”Jos tämän sopimuksen suojelema henkilö on vallatulla alueella pidätetty vakoilijana tai tuholaistyöntekijänä tai sen vuoksi, että häntä yksilöllisesti pätevin syin epäillään ryhtymisestä valtaajan turvallisuutta vaarantavaan toimintaan, sellaiselta henkilöltä voidaan, mikäli sotilaallinen turvallisuus sitä ehdottomasti vaatii, evätä tässä sopimuksessa suodut kanssakäymisoikeudet.”

Suomi-neito ei suunnittele itsetuhoa

Suomi-neito, tai -ikäneito, potee vanhuudenvaivaa, talouden kipua ja kulttuurin kolotusta, mutta ei suunnittele itsetuhoa, sanoo Teemu Keskisarja.

– Ihmiset tuolla ulkona uivat, syövät mansikoita ja käyvät tärkeissä miellyttävissä töissä. Suomi-ikäneito ei halaja ennenaikaiseen hautaan, ei sovittele köyttä kaulaan, ei ammu kuulaa kalloon, ei edes meinoittele koskeen hyppäämistä, koska ei ole mitään aihetta itsetuhoon. Itsemurhauhkailua mielestäni melkein vastaisi sylin avaus rajalle. Antaa tulla vaan välineitä niin paljon kuin Putinin sielu sietää. Hybridiase kylkiluiden läpi keuhkoihin ja sydämeen saakka.

– Venäjäkö saa päättää Suomi-ikäneidon välineellistetyn eutanasian, kaikkea muuta kuin vapaaehtoisen? Ei, Suomen kansalla on ehdoton oikeus elämään, ja minä uskon, että eduskunta äänestää kansallisen olemassaolomme puolesta.

Poikkeuslaki on välttämätön

Sisäministeri Mari Rantanen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Suomen on voitava puolustaa omia rajojaan kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi.

– Jos naapurimaana on täysin häikäilemätön jopa lastensairaalaa pommittava valtio, on syytä pitää huoli että lainsäädäntö mahdollistaa kansallisen turvallisuuden ja itsemääräämisoikeuden suojaamisen kaikissa tilanteissa. Omat rajat, omat päätökset, aina.

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra korostaa lain tärkeyttä viestipalvelu X:ssä.

– Häikäilemätön Venäjä kykenee halutessaan hybridihyökkäykseen ja vyöryttämään Suomeen siirtolaisia hakemaan turvapaikkaa. Paljon pahemmin kuin se on toistaiseksi tehnyt.

– Meillä pitää olla keinot tarvittaessa torjua tämä. Siksi poikkeuslaki on välttämätön.

Näillä näkyminen laista äänestetään eduskunnassa perjantaina. Laki vaatii taakseen 5/6 enemmistön.

SUOMEN UUTISET