Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL päätti eilen perussuomalaisten asuntojono-vaalimainosten poistamisesta. Päätöksen teki kaupungin laitoksen toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski. Perussuomalaiset jättää tänään poliisille asiasta tutkintapyynnön.

PS perustelee tutkintapyyntöä seuraavasti:

”Kun perusoikeutta rajoitetaan julkisoikeudellisessa päätöksenteossa, niin tälle tulee olla olemassa peruste, jonka tulee sananvapauden kohdalla olla se, että rajoitetun puheen/viestinnän sisältö rikkoisi jotakin toista perusoikeutta. Tällaista ei ole väitetty tapahtuneen.

Harhaanjohtavuuteen emme ota kantaa sen vuoksi, että vaikka HKL voisikin asettaa omassa kaupallisessa toiminnassaan ts. mainostilan tarjoamisessa harhaanjohtavuuden kriteeriksi sille, että mainoksia ei hyväksytä sisällöllisesti eikä mainostilaa tarjota, niin tässä kohtaa mainostila on jo tarjottu ja kyse on mainoksen poistamisesta. Poistamispäätös ei ole kaupallista toimintaa, vaan julkisen vallan käyttöä.

Katsomme, että mainokset on jo sisällöllisesti hyväksytty, kun ne on asetettu esille. Poistamispäätös ei ole enää ns. asiakkaiden valintaa yhdenvertaisin kriteerein.

Summa summarum: päätös poistaa mainokset on julkisen vallan käyttämistä ja koska päätös rajoittaa sananvapautta, HKL:n päätös tulee perustella ns. korkeammin kriteerein kuin vetoamalla HKL:n ja JCDecaux:n väliseen sopimukseen mainosten sisällöstä (ts. vetoamalla harhaanjohtavuuteen ym. mainonnan eettisiin sääntöihin, jotka eivät ole perusoikeuksia).”


SUOMEN UUTISET