Perussuomalaisten eduskuntaryhmä varoittaa sote-uudistukseen valinnanvapauslainsäädännön riskeistä, jotka koskevat hoitoon pääsyn vaikeutumista, kustannustekijöitä sekä sote-henkilöstön asemaa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä toteaa tiedotteessaan, että Sipilän hallituksen ehdotukseen sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi sisältyy riskejä, joka uhkaavat räjähtää, mikäli niitä ei poisteta lakien säätämisen yhteydessä eduskunnassa. Tiedotteen ovat lähettäneet kansanedustajat Arja Juvonen, Toimi Kankaanniemi, Ritva Elomaa ja Leena Meri.

– Ensimmäinen vakava riski kohdistuu ihmisten yhdenvertaisuuden ja hoitoon pääsyn vaikeutumiseen. Eduskuntaryhmä vaatii erillisen lähipalvelulain säätämistä uudistuksen osana. Siinä tulee säätää palvelujen alueellinen saatavuus ja niiden nopea saavutettavuus kaikkialla maassa.

– Toinen suuri vaara sisältyy maakunta- ja sote-uudistuksen kustannuksiin. Laskelmat tavoitellun kolmen miljardin euron kustannuskasvun aleneman toteutumisesta joko puuttuvat tai ovat suurelta osin toiveiden pohjalla. Iso riski on ICT-toimintojen toteutumisen epävarmuudessa. Tältä osin valmistelu on alkutekijöissään. Eduskuntaryhmä katsoo, että uudistusta tulee viedä eteenpäin ICT-valmiuden rakentaminen kärjessä.

– Kolmas uhka on sote-henkilöstön asemaa, palkkojen harmonisointia ja työoloja koskevat muutokset. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö on uudistuksen keskeisin voimavara. Eduskuntaryhmä edellyttää, että hallitus ei alista henkilöstöä kansainvälisten suuryhtiöiden kaupankäynnin kohteeksi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä paheksuu sitä, että Keskusta ja Kokoomus ovat asettaneet maakunta-sote-uudistuksen ensisijaiseksi tavoitteeksi omat poliittiset intohimonsa.

– Samalla Keskusta ja Kokoomus ovat unohtaneet toiminnalliset ja taloudelliset realiteetit. Kansainväliset suuryhtiöt saavat liian keskeisen aseman, perussuomalaiset toteavat.

Eduskuntaryhmä vaatii, että suomalainen ihminen ja kotimaiset yritykset asetetaan keskiöön puoluepoliittisen valtapolitiikan sijaan.

Sisäilmakeskus jokaiseen maakuntaan

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä vaatii, että jokaisen maakunnan sote-palveluihin sisällytetään sisäilmakeskus. Näin vastataan siihen kasvavaan ja vakavaan ongelmaan, jonka sisäilmaongelmat ovat synnyttäneet. Keskuksen tehtävänä olisi ennaltaehkäisy, hoito ja valvonta yhdessä mm. kuntien rakennusviranomaisten kanssa.

SUOMEN UUTISET