Helsingissä kokoonut perussuomalaisten puoluevaltuusto on valinnut puoluehallituksen jäseniä.

Puoluevaltuusto valitsee vuosittain seitsemän puoluehallituksen jäsentä ja sekä nimeää puoluehallitukseen yhden eduskuntaryhmään kuuluvan jäsenen.

Puoluevaltuusto valitsi tänään puoluehallitukseen seuraavat jäsenet: Jari Immonen, Ahti Moilanen, Matti Mäntylä, Jyrki Niittymaa, Päivi Sivenius, Henri Uljonen, Harri Vuorenpää.

Eduskuntaryhmän edustajaksi puoluehallitukseen nimettiin Ville Tavio.

Puoluehallitukseen kuuluvat lisäksi puoluekokouksessa 2019 valittu puheenjohtajisto: puheenjohtaja Jussi Halla-aho, puolueen 1. varapuheenjohtaja Riikka Purra, puolueen 2. varapuheenjohtaja Arja Juvonen, puolueen 3. varapuheenjohtaja Juho Eerola sekä puoluesihteeri Simo Grönroos.

SUOMEN UUTISET