Eduskunnassa ehdotetaan ravintoloita koskevien rajoitusten päättämistä ja ravitsemistoiminnan vapauttamista juhannukseen mennessä Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Hallitus on tartuntatautilailla rajoittanut ravitsemisliikkeiden toimintaa koko maassa.

Tänään toimenpidealoitteen jättäneiden perussuomalaisten kansanedustajien Vilhelm Junnilan ja Petri Hurun mukaan perustuslakivaliokunnan rajoituksille velvoittama välttämättömyysedellytys ei täyty kaikissa maakunnissa.

– Välttämättömyysedellytystä ei voi millään lailla perustella esimerkiksi Satakunnan osalta, jossa edellinen koronatartunta todettiin yli kuukausi sitten, 29. huhtikuuta. Lisäksi Varsinais-Suomessa on tartuntatapauksia ollut niin vähän, ettei elinkeinotoiminnan rajoittamista ja kieltämistä voida perustella vetoamalla välttämättömyyteen, Junnila ja Huru perustelevat.

Kotimaan matkailu käynnistymässä

Ravitsemistoiminnan harjoittajan edellytetään nyt jo huolehtivan asiakkaiden mahdollisuudesta käsien puhdistamiseen, riittävän etäisyyden ylläpitämisestä ja käsien puhdistamista koskevista toimintaohjeista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on pitänyt tärkeänä, että rajoitustoimien vapauttamisen alussa ne olisivat samanlaisia koko maassa ja näin ne ovatkin 1.6. alkaen.

– Tämä huomioiden voidaan kellonaikoja ja asiakaspaikkamääriä vapauttaa 15.6 alkaen tai viimeistään juhannukseen mennessä näissä maakunnissa. Rajoitusten voimassaolo vaikuttaa merkittävästä yritysten ja työntekijöiden toimintaedellytyksiin ja toimeentuloon sekä yhteiskunnan koheesioon näinä vaikeina aikoina. Kotimaan matkailukausikin on käynnistymässä ja asiakkaat käyvät muutenkin vain ravintoloissa, joissa kokevat olonsa turvalliseksi, Junnila ja Huru kertovat.

Huoleen suhtauduttu asiallisesti

Perustuslakivaliokunta on korostanut, että valtioneuvoston asetuksella tulisi säätää alueista, joilla rajoituksia sovelletaan. Kuitenkin sosiaali- ja terveysvaliokunta käänsi tilanteen päinvastoin, jolloin rajoitusten poistamiseksi tulisi asetuksella erikseen säätää niiden voimassaolojen päättämisestä. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa säädetään lailla esimerkiksi ravitsemisliikkeen aukioloaikaa koskien, sekä alkoholilaissa alkoholijuomien anniskeluaikaa ja liikkeeseen kuuluvien sisä- ja ulkotilojen asiakaspaikkamäärää ja käyttöä koskien.

Eduskunta käsitteli perjantaina tartuntatautilain väliaikaista muuttamista, jolloin ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikoihin sekä asiakaspaikkoihin asetettiin rajoituksia kesäkuun alusta alkaen. Laki on voimassa lokakuun loppuun saakka, mutta kansanedustajat ajavat tähän muutosta.

– Meidän käsityksemme on, että rajoituksia aletaan pikkuhiljaa purkaa, sillä perustuslaista esittämäämme huoleen on suhtauduttu asiallisesti, Junnila ja Huru sanovat.

SUOMEN UUTISET