Työ- ja elinkeinoministeriössä saatiin vihdoin valmisteltua tuki ravintola-alan yrityksille. Tuesta tullaan kuitenkin vähentämään mahdolliset ely-keskukselta tai Business Finlandilta saatu kehitykseen annettu rahoitus, jota ei saa käyttää esimerkiksi kiinteiden kulujen maksuun, raaka-aineisiin tai investointilainojen lyhennyksiin, vaan pelkästään uusien liiketoimintojen kehittämiseen.

Kansanedustaja Ari Koponsen mielestä on selvää, että kehityshankkeita tullaan ajamaan alas, jotta ravintola-alan toimijat saavat haettua uutta tukea kiinteiden kulujensa kattamiseksi. Koponen on hämmentynyt tuen saannin ehdoista.

– Tuet ovat näin ollen toisensa pois sulkevia, vaikka ne on suunnattu aivan eri tarpeisiin. Miksi ja millä perusteella ELY-keskusten ja Business Finlandin kehittämistuki vähennetään mahdollisesta ravintoloiden tukisummasta? Muun muassa tätä Koponen hämmästelee eilen jättämässään kirjallisessa kysymyksessään.

Tukea tarvitsevat myös muut toimijat

Ravintolat eivät suinkaan ole ainoita toimijoita, joka kärsivät liiketoiminnan rajoitustoimista. Suoraa ja nopeaa julkista tukea tarvitsevat Koposen mielestä nyt kaikki yritykset, joiden toimintaa on viranomaisten toimesta rajoitettu. Matkustus- ja kokoontumisrajoitukset käytännössä kieltävät esimerkiksi matkatoimistoja ja hotellialan yrityksiä harjoittamasta elinkeinoaan.

– Norjassa on tehty matkailualan yrityksille monipuolinen tukipaketti, jossa valtio korvaa yrityksille kiinteitä kuluja. Suomessa matkanjärjestäjillä ei ole hallituksen päätösten vuoksi vielä kuukausiin mahdollisuutta elinkeinon harjoittamiseen, sillä ministeri Ohisalon mukaan vapaa-ajan matkustus Suomen rajojen ulkopuolelle avataan vasta viimeisenä eli todennäköisesti vuodenvaihteessa. Matkailuala tulee kärsimään koronan vaikutuksista todennäköisesti pisimpään, ja hotellialan toipuminen kriisistä kestää useita vuosia, selventää Koponen.

Koponen kysyykin hallitukselta, onko suunnitteilla hotelliyrityksille omaa tukipakettia ja miten muiden matkailualan toimijoiden, esimerkiksi matkatoimistojen, liiketoiminta tullaan turvaamaan.

SUOMEN UUTISET