Kansanedustaja Jussi Wihonen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee ravintoloille kaavailun tuen ulottamista kesäkahviloihin.

Suomessa on runsaasti kausikahviloita ja -ravintoloita, jotka tarjoavat palveluitaan kesäisin keskeisillä paikoilla kuten satamissa, rannoilla, jokilaivoilla ja toreilla.

– Suurimmalle osalle näistä yrittäjistä työ on lyhytkestoisuudestaan huolimatta päätoimista ja koko vuoden ansiot muodostuvat huhti-syyskuun väliseltä ajalta. Useat yrittäjät työllistävät itsensä lisäksi tyypillisesti 5-15 henkilöä puolen vuoden ajaksi. Ravintoloiden sulkemisen vuoksityöntekijät ovat jääneet ilman töitä ja toimeentuloa, Jussi Wihonen sanoo.

Valtion korvattava toimintakiellon seuraukset

Hallitus on linjannut tukevansa ravintolayrittäjiä. Hyvitykseen toiminnan rajoittamisesta vaikuttaa huhtikuun myynnin lasku verrattuna tammi-helmikuun keskimääräiseen myyntiin. Kesäkahvila- ja ravintolayrittäjät jäävät tämän linjauksen mukaan tuen ulkopuolelle.

– Kun valtioneuvosto puuttuu päätöksellään perusoikeuksiin ja elinkeinovapauteen ja kieltää toiminnan, on selvää, että sille aiheutuu korvausvastuu elinkeinotoiminnan tappioista. Hyvin monella paikkakunnalla nämä kesäkahvilat ja -ravintolat ovat keskeisiä vetovoimatekijöitä, jotka piristävät elinkeinoelämää ja luovat monipuolisia palveluita. Voidaan puhua jopa kaupunkikulttuurista, Wihonen sanoo.

Wihonen kysyy, mihin toimiin hallitus ryhtyy, että myös kesäkahviloille ja -ravintoloille korvataan huhti-toukokuulta ravintoloiden sulkemisesta aiheutuneet saamatta jääneet tulot yhdenvertaisesti muiden ravintolayrittäjien kanssa ja miten hallitus varmistaa, että kesäkahviloiden ja -ravintoloiden toimintaedellytykset turvataan myös jatkossa.

SUOMEN UUTISET