Kansanedustaja Jussi Wihonen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy hallituksen toimista yritysten kassakriisin auttamiseksi.

Koronakriisin seurauksena useimpien yritysten tulot ovat romahtaneet, kulujen säilyessä korkealla tasolla. Suurin osa yrityksistä on joutunut tilanteeseen tahtomattaan, ilman omaa syytä. Toisaalta yrityksistä osa kärsii siitä, että heidän elinkeinovapauteensa on puututtu hallituksen toimesta määräämällä toimitilat suljettavaksi.

– Koska kriisi tuli yllättäen ja ennakoimattomasti, suorastaan täydellisenä yllätyksenä, tilanteen korjaamiseksi ei ollut valmista ratkaisuja tai kanavia yritysten auttamiseksi, edes akuuttiin kassakriisiin, Jussi Wihonen sanoo.

Hallitus valitsi kanavaksi Business Finlandin. Business Finlandin tehtäviksi on määritelty yhtenäisen palvelupolun tarjoamisen innovaatiotoimintaan, kansainvälistymiseen, investointeihin ja matkailun edistämiseen.

Apua todelliseen hätään

Business Finland tukee yrityksiä kehitystyössä ja innovoinnissa. Sekä elinkeinoministeri Mika Lintilä että Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola ovat vakuuttaneet tukien olevan lainmukaisia.

– Kassakriisissä oleville yrittäjille yrityksen innovaatiosuunnitelmat eivät ole päällimmäisenä mielessä. Ongelma on siinä, että tuet eivät kohdistu niille yrityksille, jotka eniten kärsivät koronakriisistä ja kysynnän dramaattisesta vähenemisestä, kuten ravintola- ja matkailualan yrityksiin.

– Tuet palvelevat ainoastaan niitä, joilla on aktiivinen halu kehittää yritystään. Se on toki kannatettavaa, mutta koronakriisissä se ei tuo apua hätään. Apua tarvitsevat nyt ne yritykset, jotka ovat kokonaan jääneet valtion tukijärjestelmän ulkopuolelle, Wihonen painottaa.

Wihonen tiedustelee, että mihin toimiin hallitus ryhtyy, että työllistävät, vakavaraiset, pitkään toimineet ja kannattavat yritykset saavat hätäapua akuuttiin kassakriisiin niin, että yrityksen työpaikat ja koko tulevaisuus voidaan turvata ja mitä tukia hallitus aikoo kohdistaa pienemmille yrityksille.

SUOMEN UUTISET