Perussuomalaiset penäsivät tänään suullisella kyselytunnilla keinoja yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi vaikeassa koronaepidemian aiheuttaneessa tilanteessa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sakari Puisto huomautti, että yritysten ja yksinyrittäjien kassavirta sakkaa pahasti ja ongelma on akuutti.

– Normaalioloissa erilaisia tukia on jaettu sellaisillekin yrityksille, jotka eivät ole niitä tarvinneet. Nyt puolustettavina ovat suomalainen työ ja yrittäjyys poikkeusoloissa. Monet terveet yritykset eivät kestä, jos kustannukset juoksevat, mutta tuloja ei ole, Puisto totesi.

Puisto toivoi, ettei 90-luvun laman virheitä toisteta ja kysyi, aikooko hallitus lisätä toimintakykyisten pk-yritysten tukia ja miten seurataan, että toimet kohdistuvat mahdollisimman oikeaan paikkaan.

Tuloihin mahdotonta vaikuttaa

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) vastasi, että kaikissa hallituksen toimissa on taustalla mahdollisimman hyvä työllisyyden ylläpitäminen. Ministeri lisäsi, että kuluvan vuoden lisäbudjetista miljardi euroa käytetään yritysten suoriin tukiin ja siitä maksetaan myös yksiyrittäjille pieni tuki.

Ongelmaksi Lintilä koki sen, että ongelma kasvaa koko ajan. Hallitus pystyy Lintilän mukaan kompensoimaan kiinteitä kustannuksia, mutta tulojen lisäämiseen ei ole edellytyksiä.

Säännöt helpoiksi ja apua nopeasti

Puisto oli tyytyväinen siitä, että jotain tukea on päätetty yrittäjille antaa akuuttiin tilanteeseen. Hän kuitenkin huomautti, että tukien ehdoksi on laitettu esimerkiksi ”yrityksen kehittäminen”, vaikka ensisijaista on pitää firma edes hengissä vaikean ajan yli.

– Toiminnan kehittäminen on varmasti monelle yritykselle tarpeen, mutta uusia tuotteita tai uusia markkinoita ei hankita käden käänteessä. Yrittäjät ovat muun muassa kertoneet, että on tullut tarve sepittää hakemuksiin tarinoita digitalisaatiosta ynnä muusta, jotta he saisivat tukea välittömään tilanteeseen, Puisto ihmetteli.

– Arvoisa ministeri, tämä ei liene tarkoitus, joten kysyn: onko teillä tarkoitus puuttua tämänkaltaisiin esille tuleviin ongelmiin pikimmiten?

Ministeri Lintilä kertoi, että kriteereitä parannetaan esimerkiksi ely-keskuksissa ja niitä tulkitaan tässä tilanteessa laveasti. Hän toivoi kärsivällisyyttä ja ymmärrystä, koska vaikea tilanne on tullut eteen todella nopeasti.

SUOMEN UUTISET