Perussuomalaisten maa- ja metsätalousvaliokuntaryhmä on huolissaan siitä, että Suomen saamat EU-tuet tulevalle kaudelle 2014-2020 ovat laskemassa voimakkaasti. Kansanedustajat Lauri Heikkilä, Reijo Hongisto ja Pirkko Mattila pelkäävät, mitä tämä aiheuttaa viljelijöiden tulonmuodostukselle, sillä maatalouden kannattavuus on nyt jo erittäin huonolla tasolla, johtuen hallitusten toimista sekä Venäjän tuontikiellosta.

– Nyt harmaita pilviä taivaalle sekä alan ylle nostaa se mahdollisuus, että maaseutuvirasto aikoo myöhentää viljelijöiden tukimaksatuksia seuraavana kahtena kalenterivuotena. Emme voi kannattaa tällaista esitystä, kolmikko toteaa.

– Jos maaseutuviraston esitys toteutuu, se tarkoittaa monella kotimaisella maatilalla ensi vuonna kassakriisiä. Tämä taas näkyy välittömästi maamme ruokahuollossa ja ruoan tuotannossa.

Kuka ottaa vastuun?

Kolmikon mukaan maa- ja metsätalousministeriön ja ylemmän maataloushallinnon on ryhdyttävä pikaisiin toimiin, etteivät viljelijöille tulevien maataloustukien maksatukset vaarannu ja viivästy.

– Väen vähennykset muun muassa ELY-keskuksissa johtavat maataloustukien maksatuksen siirtoon ensi vuonna, Heikkilä, Hongisto ja Mattila huomauttavat.

– Kuka ottaa vastuun kokonaisen elinkeinoalan alas ajamisesta ja siitä, että EU-pöydissä on hyväksytty tukien leikkaukset ja byrokratian monimutkaistuminen? Kaipaamme pikaisia toimia näiden epäkohtien saattamiseksi kuntoon, etteivät hallintobyrokraatit vaaranna koko elinkeinonalaa maassamme.

PS VERKKOTOIMITUS