Perussuomalaisten Nuorten mielestä Suomessa arvostetaan aivan liian vähän kotiäitejä ja -isiä.

Perussuomalaiset Nuoret järjestää alkuvuonna 2017 kunnianpalautuskampanjan Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Kampanja nostaa ansaitsemaansa arvostukseen sellaiset suomalaiset toimijat, ryhmät ja henkilöt, joiden maine on perusteettomasti julkisuudessa loattu.

Vanhempia vähätelty

Perussuomalaiset Nuoret haluaa palauttaa kotiäitien sekä -isien kunnian.

– Nykyisin Suomessa kyseiset henkilöt nähdään “vanhoillisina” tai “tasa-arvoa” heikentävänä asiana, ja yhteiskunnallinen keskustelu on lähinnä painottunut päivähoidon ympärille. Meidän mielestämme on vanhempien asia jääkö jompikumpi kotiin hoitamaan lapsia, Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Samuli Voutila painottaa.

Päätösvalta perheille

PS-Nuorten mielestä Suomessa on hyökätty kunniallisia, lapsiaan rakastavia vanhempia vastaan.

– Arvoliberaalit pyrkivät pakottamaan lapset vanhempiensa hellästä hoidosta päiväkoteihin entistäkin nuorempana. Tätä perustellaan usein lapsen edulla ja tasa-arvolla. Oikeaa tasa-arvoa on se, että perheet saavat päättää näistä asioista itse, Voutila toteaa.

Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että Suomi tukee kotiin lapsia hoitamaan jääviä vanhempia. Perhepolitiikka on tärkeä asia erityisesti nuorille, jotka puntaroivat perheen perustamista.

Eläkettä kuten opiskelusta

Perussuomalaisten Nuorten mielestä kotivanhemmuuden tulee kerryttää eläkettä kunnolla.

– Kotivanhempia ei pidä rangaista. Heitä tulisi arvostaa samalla tavalla kuin muitakin yhteiskuntamme rakentajia, ja tämän tulisi näkyä eläkekertymässä nykyistä paremmin, Voutila täsmensi.

– Itse entisenä kotiäitinä sekä päiväkodin työntekijänä en halua, että yhteiskunta määrittää, onko lasten oltava kotona vai päiväkodissa. Surullisinta ovat kommentit, joiden mukaan kotiäidit ja -isät olisivat vain “kuluerä” yhteiskunnalle. Onko lapsen oikeus vanhempiinsa kuluerä? kysyy Perussuomalaisten Nuorten hallituksen jäsen Marika Sorja.

Muutos 30.1.2017: Otsikko antoi aiemmin ymmärtää, että kotivanhemmuus ei kerryttäisi eläkekertymää lainkaan. Tämä ei pidä paikkaansa. Eläkettä karttuu nykyisin 718,92 euron laskennallisen kuukausitulon mukaan koko kotihoidon tuen ajalta. Vuoden hoitovapaasta tulee arviolta 10 euroa kuukausieläkkeeseen. Voutila täsmensi asiaa jälkikäteen Suomen Uutisille.

SUOMEN UUTISET