Perussuomalaiset vastasi tänään hallitustunnustelija Antti Rinteen (sdp.) lähettämiin yhteentoista kysymykseen. Viimeisessä kysymyksessä Rinne tiedustelee perussuomalaisten kynnyskysymyksiä. Vastaus kuuluu näin.

Kynnyskysymyksemme ovat seuraavat:

– Kotimaisen teollisuuden ja pk-yritysten toimintakykyä ja työllistämismahdollisuuksia ei saa heikentää poliittisella päätöksenteolla.

– Hallituksen on tunnistettava ja tunnustettava etenkin humanitaarisen maahanmuuton kielteiset vaikutukset Suomen julkiselle taloudelle ja suomalaisten turvallisuudelle ja pyrittävä määrätietoisin toimin vähentämään haitallista maahanmuuttoa.

– Pieni- ja keskituloisten ihmisten arkipäivän kustannuksia ei saa nostaa vero- ja maksupolitiikalla, vaan niitä on päinvastoin pyrittävä alentamaan.

SUOMEN UUTISET