Jyrki Kataisen valinta Sitran yliasiamieheksi poliittisin perustein muistuttaa hyvin siitä, kuinka Sitrasta on muodostunut uusia ajatuksia esiin tuovan monipuolisen ajatuspajan sijaan täysin yksipuolisesti vallitsevaa totuutta toitottava jättimäinen poliittinen hillotolppa, kirjoittaa perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos.

Sitra resurssit ovat valtavat. Se työllistää yli 30 miljoonan euron vuosibudjetillaan noin 130 työntekijää, mutta ajatuspajan näkökulmat ovat suurista resursseista huolimatta erittäin yksipuolisia.

– ”Ilmastonmuutos”, ”jakamistalous” ja ”kestävä kehitys” ovat taikasanoja, joita pyöritetään laitoksen julkaisuissa vaihtelevassa järjestyksessä, ilman minkäänlaista kriittistä tarkastelua, Simo Grönroos kirjoittaa Facebookissa.

Ajatuspajoilla yleensä paljon annettavaa

Grönroos toteaa, että Sitralla on samanlainen ongelma kuin Ulkopoliittisella instituutilla, joka yhtälailla työllistää isolla rahalla kymmenittäin tutkijoita, mutta jonka Donald Trumpin, Brexitin ja kansallismielisen politiikan kritisointiin keskittyvät julkaisut saisivat pointtinsa esitettyä alle kymmenesosalla käytetyistä resursseista.

– Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee vuosittain poliittisia ajatuspajoja yhteensä 600 000 eurolla, mikä on mitätön summa verrattuna esimerkiksi Sitran budjettiin. Pienistä resursseistaan huolimatta ajatuspajoilla on paljon annettavaa, sillä pajojen esittämät näkökulmat poikkeavat toisistaan merkittävästi.

– Jos tulevaisuuden ennakointiin ja ajatuspajatoimintaan halutaan käyttää julkisia varoja, niin Sitran ja UPI:n kaltaisten yksipuolisten jättiläisten sijaan tulisi erilaisten näkökulmien ja aiheiden kirjoa monipuolistaa suuresti verrattuna nykytilanteeseen, Grönroos sanoo.

Monipuolisempaa yhteiskunnallista tutkimusta

Grönroosin mielestä tähän päästäisiin esimerkiksi integroimalla poliittiset ajatuspajat mukaan Sitran toimintaan ja tarjoamalla näille mahdollisuus tuoda omia näkökulmiaan ja osaamistaan paremmin esiin Sitran tarjoamien resurssien kautta. Sitra voisi näin myös toimia foorumina tulevaisuudentutkimukseen liittyvien eri näkökulmien keskustelulle.

– Toinen vaihtoehto on purkaa Sitraa siten, että osa sen toimintavaroista ohjattaisiin rehellisesti eri poliittisia näkökantoja edustaville ajatuspajoille sekä ilman puolueväriä toimiville itsenäisille tulevaisuudentutkimusta harjoittaville laitoksille.

– Näin taattaisiin yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevan tutkimuksen monipuolisuus ja sitä myöten myös voitaisiin luoda pohjaa laadukkaammalle päätöksenteolle, Grönroos uskoo.

SUOMEN UUTISET