Eduskunnan puolustusvaliokunta katsoo, ettei EU:n asedirektiiviä voi sellaisenaan panna täytäntöön Suomessa. Valiokunnan mukaan asedirektiivi lopettaisi Suomesta omaehtoisen ja omakustanteisen maanpuolustuskyvyn ylläpidon, mikä heikentäisi merkittävästi Suomen puolustuksen uskottavuutta. Valiokunta antoi lausuntonsa valtioneuvoston asedirektiiviä koskevasta U-kirjelmästä keskiviikkona.

Asedirektiiviehdotuksessa esitetään muun muassa, että lippaallisten itselataavaa kertatulta ampuvien siviilikäyttöön valmistettujen ampuma-aseiden, jotka muistuttavat sarjatuliaseita, hankinta ja hallussapito kiellettäisiin yksityishenkilöiltä. Kielto koskisi juuri niitä aseita, joita vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa ja reserviläisten harjoituksissa käytetään.

Valiokunta muistuttaa, että Suomen puolustuskyky nojaa yleisen asevelvollisuuden tuottamaan laajaan reserviin, jolla puolustetaan koko maata. Kun kertausharjoituksia on valtion säästöjen vuoksi vähennetty, sotilastaitojen ylläpito on yhä enemmän jäänyt vapaaehtoisten harjoitusten varaan.

Reserviläisammunnat ovat tärkeä osa reserviläisten vapaaehtoista toimintaa ja pahimmillaan direktiivi lopettaisi reserviläisammunnat nykymuodossaan kokonaan. Valiokunta katsoo, että maanpuolustuksellisista syistä direktiiviehdotusta on välttämätöntä muuttaa tältä osin.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) pitää EU:n uutta asedirektiiviä Suomen puolustusta vahingoittavana.

– Puoliautomaattiaseiden systemaattinen kieltäminen myös heikentäisi maanpuolustustahtoa. Maanpuolustustahto on keskeinen kulmakivi puolustuksen uskottavuuden kannalta, Kanerva sanoo.

Kanerva on tyytyväinen hallituksen EU-ministerivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan päätökseen esittää direktiiviin muutoksia.

– Nyt on toimittava päättäväisesti EU:n suuntaan, jotta tähän Suomea vahingoittavaan ehdotukseen saadaan välttämättömät muutokset.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) muistutti aiemmin , että kansallisen puolustuksen järjestelyt eivät kuulu Euroopan komissiolle. Puolustusasiat kuuluvat jäsenvaltioiden omaan toimivaltaan – komissio ei saa näihin asioihin puuttua.

– On syytä ymmärtää, että puoliautomaattiaseiden kielto lopettaisi käytännössä vapaaehtoiset reserviläisammunnat nykymuodossaan kokonaan. Vaikutuksia olisi myös metsästykseen, asekeräilyyn ja syrjäseutujen ammuntaharrastukseen, jos direktiivi hyväksytään nyt esitetyssä muodossa, Niinistö kertoi.

– Reserviläisammunnat ovat keskeinen osa reserviläisten vapaaehtoista toimintaa. Se on omaehtoista, omakustanteistakin toimintaa. Se on hyvä harrastus, perussuomalaisten mielestä mainiokin harrastus, ja jota estämällä ja kieltämällä ei maailmasta terroriteot vähene vaan ainoastaan rapautetaan Suomen uskottavaa puolustusta.

SUOMEN UUTISET