KOLUMNI Koulut ja päiväkodit homehtuvat. Kuntaliiton laskelmien mukaan Suomessa noin tuhat koulua kärsii jonkinasteisista homeongelmista. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mukaan merkittävien kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamat kertaluonteiset korjauskustannukset ovat 1,2–1,6 miljardia euroa. Korjauskulujen päälle tulevat vielä sairauksien aiheuttamat kulut.

Asian hoitaminen ei ole rahasta kiinni. On kyse arvovalinnoista. Kyse on siitä, mihin rahat ohjataan. Vertailun vuoksi pahasti korruptoituneen tuulivoimatuotannon tukea ollaan lisäämässä niin, että se nousee lähivuosina noin 600 miljoonaan euroon vuodessa. Yksin tuulivoimatukiaisiin käytettäsiin yhden vaalikauden aikana 2,4 miljardia euroa.

Korruptoituneen tuulivoiman tukiaisista luopumalla voitaisiin rahoittaa sisäilmasta saraistuneiden sosiaaliturva. Tuulivoimatukiaisvarat riittäisivät myös sairastuneiden evakkoasuntoihin sekä homekoulujen ja -päiväkotien kertaluontoisiin korjauskustannuksiin.

Sisäilmaongelmat ja rakennusten kosteusvauriot ovat päivittäin otsikoissa. Sisäilmaongelmien pysyvästi sairastuttamat ihmiset on jätetty heitteille. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä sen alaisuudessa kansalaisten terveydestä vastaavien organisaatioiden, Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) sekä Työterveyslaitoksen (TTL) tutkijat samoin kuin vakuutuslaitokset syyllistävät homeesta sairastuneita edelleen luulotautisiksi. Ohittavatko bisnesintressit ihmisten terveyden? Kun Kela ja vakuutusyhtiöt eväävät korvaukset 5 000 sairastuneelta, ne säästävät joka vuosi satoja miljoonia euroja, joidenkin laskelmien mukaan jopa yli miljardin verran joka ikinen vuosi.

On ainakin satoja, ellei jopa tuhansia tapauksia, joissa on todettu sairastumisen johtuneen työpaikan olosuhteista, mutta vakuutusyhtiöt ovat evänneet korvaukset. Näin on menetelty, vaikka syy-yhteys on selvästi pystytty osoittamaan. Lain mukaan sairaus voidaan korvata ammattitautina, jos sairauden syy-yhteys työn sisältämään laissa määriteltyyn altistavaan tekijään on osoitettavissa riittävällä todennäköisyydellä.

Ammattitauti on sairaus, joka on todennäköisesti aiheutunut työssä esiintyvästä fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä. Malliesimerkkejä ovat sekä Kokkolan että HUS:n kätilöiden tapaukset. Kaikki oikeusasteet totesivat Kokkolan tapauksessa, että työkyvyttömyyteen johtaneet sairaudet ovat johtuneet työpaikan olosuhteista. Hovioikeus ratkaisi asian kätilöiden eduksi, mutta Korkein oikeus eväsi korvaukset ilman suullista kuulemista. Korkeimman oikeuden menettelyä voidaan oikeutetusti pitää oikeusmurhana.

Kun suomalainen oikeuslaitos menettelee näin härskisti Suomen kansalaisia kohtaan, niin millä oikeutuksella Suomen valtio kuvittelee olevansa oikea taho opastamaan muita maita oikeusvaltioperiaatteisiin. Puheoikeus on ansaittava. Ja se ansaitaan ainoastaan laittamalla kuntoon ensin oma piha.

Matti Putkonen
työmies (ps.)