Kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus perustuu nimensä mukaisesti hyvin suunniteltuun ja käytännössä koeteltuun toimintaan. Keskeistä rajat ylittävässä rosvouksessa on sekin, että liigat tukeutuvat kohdemaassa asuviin heimoveljiinsä. Varastetun omaisuuden arvo on vakuutusyhtiöiden mukaan pelkästään Ruotsissa satoja miljoonia euroja. Tästä syystä rikosaallossa voidaan puhua jo tulonsiirrosta köyhemmille maille. Tuen maksavat vakuutuksenottajat kohoavien maksujen muodossa.

Ulkomaisten varasliigojen osuus Ruotsin autovarkauksista on 90 prosenttia ja asuntomurroistakin puolet on globaalien toimijoiden tekosia. Varasliigoille tärkeintä on riskinhallinta, sen avulla maksimoidaan toiminnan tuotto.

Karu näkemys modernista, rajat ylittävästä rikollisuudesta löytyy Ruotsin keskusrikospoliisin uunituoreesta selvityksestä ”Järjestäytyneen rikollisuuden verkostoituminen”, josta puolestaan raportoi Expressen. Selvityksessä keskitytään liigoihin, jotka ovat lähtöisin Venäjältä, Liettuasta, Puolasta, Romaniasta, Moldaviasta, Georgiasta, Ukrainasta ja Valko-Venäjältä sekä Etelä-Amerikasta.

Varastaminen vaatii erikoisosaamista

Kohteiden valinnassa tarvitaan kielitaitoisia ja esiintymiskykyisiä henkilöitä, joilla on syvällinen varkauden kohteena olevan tavaralajin tuntemus ja kyky sen jälleenmyyntiarvon luotettavaan määrittämiseen. Osaavia resursseja tarvitaan kontaktihenkilöiden, kulkuneuvojen, tukikohtien ja varastojen järjestämiseksi vieraassa maassa.

Itse asiassa on kummallista, että ammattirosvot eivät siirry lailliselle puolelle: tienaisivat enemmän, eläke- ja työaikalakeja noudatettaisiin ja tulevaisuuskin olisi uskottavasti olemassa.

Kaikkein haasteellisinta on monipolvisen logistiikan hallitseminen, jonka avulla varastettu tavara toimitetaan pois maasta. Tavaran myymiseksi tarvitaan markkinointi- ja someosaamiseta, jälleenmyyntiketjun hallintaa sekä kuluttajakohderyhmien tuntemusta. Liigan pyörittäminen ei enää todellakaan onnistu ilman tämän kokonaisuuden hallintaa. Siihen tarvitaan koulutettua henkilöstöä sekä motivoivaa johtoa sillä kyse on erikoisosaamisesta.

Paikalliset pikkukonnat syrjäytyvät globaalin rikollisuuden puristuksessa. Meno on yhä kansainvälisempää, kuten länsimaisissa yhteiskunnissa ylipäätään.

Kontaktihenkilöillä sama kansallisuus

Keskusrikospoliisin raportista käy selville se, että järjestäytynyt kansainvälinen rikollisuus vaatii käytännössä halukkaiden tai pakotettujen heimoveljien tuen kohdemaassa. Liigat siis tukeutuvat turvapaikanhakijoihin, tilapäisellä työluvalla maassa oleskeleviin ja muihin vastaaviin järjestelyihin.

”Tyypillistä rikollisille on vankka yhteenkuuluvuuden tunne. Yhteistä heille on kieli ja se, että heidän avustajansa asuvat enemmän tai vähemmän vakituisesti Ruotsissa”, raportissa todetaan.

Varasliigojen toiminta heijastuu kielteisesti yhteiskuntaan yleisemminkin, sillä kontaktihenkilöt voivat käyttää uutta kotimaataan hyödykseen monipuolisesti.

”Paikalliset kontaktihenkilöt saattavat osallistua myös muuhun rikolliseen toimintaan kuten rahanpesuun, hyvinvointiyhteiskunnan tukijärjestelmien ja palkkaturvan väärinkäyttöön sekä pimeän työvoiman hyödyntämiseen”, Keskusrikospoliisin raportissa todetaan.

Suomen Uutiset