Perussuomalaisten kansanedustaja, diplomi-insinööri Lulu Ranne Hämeestä ihmettelee suomalaisen hallintokulttuurin rappeutumista Suomi-radan valmistelussa: liikenneministeriö ja liikenneministeri ajavat Suomi-radan laitonta päätöksentekojärjestystä kuin käärmettä pyssyyn.

– Laittoman valmistelun kohteena on Suomi-radalle haviteltu vaihtoehtoinen, tunnin matka-ajan mahdollistava suora linjaus Tampereelta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Tätä pidetään edelleen esillä vaihtoehtona nykyisen ratalinjauksen kapasiteetin ja nopeuden kasvattamiselle, Lulu Ranne taustoittaa.

– Uusi linjaus vaatisi Hämeen maakuntakaavaan muutoksen, jota ei näillä askelmerkeillä ole tulossa. Ratalain mukaan ratasuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin maakuntakaavaa.

Miksi demarihallitus ulkoistaa päätöksenteon yhtiölle?

Ongelman ydin on Ranteen mukaan liikenneministeriön ja liikennemisterin uppiniskaisesti ajama näkemys, että Suomi-radan suunnitteluun perustettu hankeyhtiö päättäisi ratalinjauksesta. Ranne teki kuukausi sitten asiasta kirjallisen kysymyksen, ja viime viikolla ministeri Timo Harakka vastasi mm. näin:

– Hankeyhtiö tuottaa molemmista [linjaus]vaihtoehdoista esiselvityksen. Selvitysten valmistuttua yhtiön omistajat päättävät yhtiökokouksessa, kumpi vaihtoehto suunnitellaan rakentamisvalmiuteen saakka.

Harakka ei usko edes viisaampaa puoluetoveriaan

Ministeri voi toki viitata kintaalla oppositiokansanedustajan kysymykselle. Kuitenkin ministeri Harakan puoluetoveri, kansanedustaja ja valtionvarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen väänsi tämän asian rautalangasta Hämeen Sanomissa (21.2.):

– Hankeyhtiön päätösvallalle ratalinjauksesta ei ole oikeudellista pohjaa.

Koskinen on koulutukseltaan varatuomari, ja hän on toiminut oikeusministerinä 1999-2005 sekä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana 2011-2015.

– Kuinka pihalla ministeri saa ja voi olla hallinonalastaan ja sen alaista hanketta koskevasta keskeisestä lainsäädännöstä ilman, että siihen kukaan puuttuu? Liikenneministeri Harakan vastaus pakottaa pohtimaan jatkotoimia, Ranne toteaa.

Hankkeen suunnitteluaikataulu ei ole nykypäivää

Ranne ihmettelee hankkeen käsittämättömän pitkää suunnitteluaikataulua vertaamalla sitä kuun valloitukseen.

– Toukokuussa 1960 presidentti Kennedy lupasi amerikkalaisten laskeutuvan kuuhun ennen vuosikymmenen loppua. Näin kävikin kesäkuussa 1969. Puoli vuosisataa ennennäkemätöntä teknistä kehitystä myöhemmin, helmikuussa 2020 Suomen väylävirasto lupaa suunnitella Riihimäki–Tampere-pääradan lisäraidetta ainakin vuoteen 2027.

– Todennäköisesti ihminen laskeutuu Marsiin ennen radan valmistumista, Ranne suree.

SUOMEN UUTISET