Hallituksen esitys vuoden 2020 talousarvioksi julkaistiin kuukausi sitten ja sitä on siitä lähtien perattu monelta eri kantilta. Itä-Suomi on jälleen jäänyt suurten liikennehankkeiden sivustaseuraajaksi, kirjoittaa perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen.

Itäradan selvitystyö on jäljessä sekä Turun tunnin junan hanketta että Tampereen seutua ja päärataa vahvistavaa Suomi-rataa. Tiehankkeita hylätään vetoamalla liian vähäisiin liikennemääriin. Itä-Suomessa puhuttavat sekä korkeat työttömyysluvut että rekrytoinnin vaikeus useilla aloilla. Rapistuvat tiet ja epävarma kaavoitustilanne eivät kannusta yrityksiä investoimaan alueelle eikä uusia työpaikkoja synny. Kohtaanto-ongelma pahenee sitä mukaa kun muutetaan muualle työn perässä. Itä-Suomi kaipaa kipeästi uusia investointeja tämän kehityskulun kääntämiseksi.

Pohjois-Karjalan edustajat jättivät yhteisiä talousarvioaloitteita, joilla pyritään edistämään maakunnan kehitystä. Etenkin monet tiehankkeet parantavat alueen saavutettavuutta sekä liikenneturvallisuutta. Myös yritykset ja raskas liikenne hyötyvät paremmasta tieinfrasta. Toimivat liikenneyhteydet ovat tärkeitä myös syrjäseuduilla, mikäli koko maa halutaan pitää asuttuna. Pitkät välimatkat ja huonot tiet ovat vaarallinen yhdistelmä, etenkin niillä reiteillä, joilla kulkee myös paljon raskasta liikennettä. Hyvät tiet edistävät myös matkailua ja parantavat paikallisten nähtävyyksien saavutettavuutta. Kotimaanmatkailu tuottaa työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan noin 70 % koko Suomen matkailukysynnästä ja on kasvavissa määrin yhä tärkeämpi elinkeino myös Itä-Suomessa. Siten toimivat liikenneyhteydet ovat tärkeitä sekä paikallisille asukkaille että seudulla vieraileville.

Lastensuojelun kehittäminen on minulle hyvin tärkeä asia ja olenkin jättänyt talousarvioaloitteen, jolla pyritään parantamaan seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneiden ja seksuaalirikoksen uhriksi joutuneiden lasten auttamista. Tavoitteena on tehostaa viranomaisten yhteistyötä, minkä avulla kunnat ja viranomaiset pystyvät yhdessä auttamaan lapsia ja nuoria sekä ennaltaehkäisemään lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Lastensuojelun tilanne on monissa kunnissa vaikea viranomaisten resurssipulan takia. Tähän on ehdottomasti tultava muutos.

Outokumpulaisena myös oman kaupungin asiat ovat tietenkin lähellä sydäntä. Yksi kaupungissa pitkään kytenyt toive on kevyenliikenteenväylän rakentaminen rautatien ylittävälle Kalattomantien sillalle. Kevyenliikenteenväylän puutteesta huolimatta sekä jalankulkijat että pyöräilijät käyttävät siltaa, koska se on monille asukkaille suorin ja nopein reitti kahden kaupunginosan välillä. Sillan kapeus ja kevyenliikenteenväylän puute heikentävät liikenneturvallisuutta, etenkin kun ikäihmiset monesti kulkevat sillalla myös potkukelkalla tai rollaattorilla.

Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä huomiota ansaitsee viranomaisten koiratoiminta. Virkakoirat ovat monessa asiassa korvaamaton apu viranomaisille. Poliisikoirat jäljittävät rikollisia ja löytävät eksyneitä marjastajia, etsivät huumeita tai räjähteitä ja toimivat tarvittaessa voimankäyttövälineinä. Rajakoirat ovat ylivertaisia jäljittämään ja ottamaan kiinni luvattomia rajanylittäjiä. Etenkin itärajalla rajakoirat ovat korvaamattomia. Virkakoira on sekä ohjaajansa työkaveri että perheenjäsen. Koiria koulutetaan ja niiden kanssa harrastetaan myös vapaa-ajalla ja siksi on tärkeää, että siihen on saatavilla riittävästi tukea ja resursseja. Onpa yksi rajakoira jopa voittanut useita mestaruuksia suojelussa, korkeimpana saavutuksenaan kulta saksanpaimenkoirien maailmanmestaruuskisoissa. Virkakoirien tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa ja olen siksi jättänyt talousarvioaloitteet Poliisikoirayhdistyksen ja Rajan koiramiehet ry:n toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi.

Sanna Antikainen
kansanedustaja (ps.)