Pohjoismaiden neuvoston Suomen delegaation varapuheenjohtaja Lulu Ranne edusti Suomea Kasvu- ja kehitys -valiokunnan 26.6 päättyneessä kesäkokouksessa Göteborgissa. Ranteen lisäksi valiokuntaan on valittu Suomesta kolme muuta edustajaa, mutta he eivät osallistuneet kokoukseen.

Kokouksessa käsiteltiin mm pohjoismaista meriliikennettä ja matkailua. Lisäksi jaettiin laajasti tietoa mm. tulevaisuuden liikkumisratkaisuista, infratarpeista sekä kestävästä rakentamisesta.

Perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne toteaa, että Suomen tulee suhtautua Pohjoismaiden neuvostoon yhtä vakavasti ja aktiivisesti kuin muiden Pohjoismaiden.

– Tämä ei ole mikään leppoisa puuhakerho vaan täällä rakennetaan Pohjoismaista yhteistyötä ja huolehditaan Suomen eduista pohjoismaisessa kokonaisuudessa. Näistä verkostoista ei voi olla poissa.

Suomen oltava ajan hermolla

Ranne korostaa Pohjoismaisessa yhteistyössä turvallisuusasioiden, jatkuvan oppimisen ja Pohjoismaiden välisten rajaesteiden poistamisen lisäksi liikenneyhteistyötä.

– Meidän on oltava entistä aktiivisemmin mukana tässä verkostossa, jossa luodaan osaltaan pohjaa tulevaisuuden Pohjolan liikenneratkaisuille.

– Suomen suurten kansallisten liikennehankkeidenkin kannalta on keskeistä olla ajan hermolla mm. siitä, miten vastaavien hankkeiden suunnittelua ja rahoitusta toteutetaan muissa Pohjoismaissa.

Julkinen raha ei riitä

Ranne muistuttaa, että myös muut Pohjoismaat ovat infrahankkeissa samojen demokratia-, kestävyys- ja rahoitushaasteiden edessä.

– Kaikki ymmärtävät, ettei näitä miljardien eurojen investointeja ole mahdollista toteuttaa pelkästään julkisella rahalla.

– Göteborgissa oltiin yli puolue- ja maarajojen yhtä mieltä infrainvestointien tärkeydestä ja yhteistyön lisäämistarpeesta. Pohjoismaat tarvitsevat kiireesti oman ministerineuvoston, joka keskittyy pelkästään liikenteeseen. Se on kaikkien etu, Ranne painottaa.

SUOMEN UUTISET