Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Minna Reijonen on huolissaan vuodepaikkojen riittävyydestä. Asiasta kirjallisen kysymyksen tehnyt Reijonen on kuullut, että osassa kunnista vuodeosastopaikat ovat loppuneet, jolloin potilas on jouduttu siirtämään toisen kunnan alueelle tai kotiuttamaan suoraan kotiin.

Koti on jokaiselle tärkeä paikka, ja parasta onkin, että mahdollisuuksien mukaan hoitoa saa kotiin. On kuitenkin tilanteita, että kotona ei pärjää. Vuodeosastoja tarvitaan esimerkiksi silloin, kun potilaita jatkohoidetaan toimenpiteiden jälkeen ennen kotiuttamista.

– Kunnissa ja maakunnissa on oltava riittävästi vuodeosastopaikkoja, sanoo Reijonen.

Oman kunnan osastoille ei mahdu

Kuitenkaan näin ei Reijosen saaman palautteen perusteella aina ole. Kunnat ovat voineet lakkauttaa osastoja, tai omasta kunnasta ovat vuodeosastopaikat saattaneet loppua. Hoitajat joutuvat kyselemään muista kunnista, minne potilas mahtuu, vai mahtuuko.

– On kuntia, joissa on lähes aina sellainen tilanne, etteivät kaikki vuodeosastopaikkaa tarvitsevat kuntalaiset mahdu oman kunnan osastoille, toteaa Reijonen.

Suositeltu jatkohoito ei aina toteudu

Välillä on ollut sellaisiakin tilanteita, että vuodeosastolla suositeltu jatkohoito ei ole toteutunut paikkojen loputtua. Potilas on näissä tapauksissa jouduttu kotiuttamaan suoraan kotiin.

– Näyttää sille, että ei ole tilastoja, kuinka moni vuodeosastopaikkaa tarvitseva on jouduttu siirtämään tai kotiuttamaan suoraan kotiin, koska kunnissa ei ole ollut vuodeosastoilla paikkaa. Palautteen perusteella tätä tapahtuu, sanoo Reijonen.

Reijonen teki kirjallisen kysymyksen siitä, kuinka on varmistettu ja kuinka aiotaan jatkossa varmistaa vuodeosastopaikkojen riittävyys, kuinka tilannetta valvotaan ja miten mahdollinen sote-uudistus tilanteeseen vaikuttaa.

Suomen Uutiset