Jengirikollisia on Ruotsissa jo runsaat 8 000. Yhä nuoremmat ottavat verkostoissa johdon ja käyttävät apureinaan jopa aivan lapsia. Myös naisten rooli jengirikollisuudessa on vahvistunut.

Ruotsin poliisin mukaan maassa oli vuoden 2021 lopussa 8233 rikollisverkostoon kuuluvaa henkilöä. Alle 18-vuotiaita heistä oli 1202. Eniten alaikäisiä oli maan keskiosien rikollisjengeissä – jopa kolmannes. Aivan lapsiakin eli alle 15-vuotiaita tilastoitiin siellä 70.

-Tänään ei ole mitenkään tavatonta, että 17-vuotias johtaa rikollisjengiä ja käyttää vielä nuorempia lapsia käsikassaroinaan, sanoo järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnasta Tukholman Sollentunassa vastaava Martin Wallin Ruotsin radiolle.

Poliisin mukaan nuorten jengirikollisten määrä kasvaa siksikin, että vuoden alussa poistettiin ”ikäalennus” 18–20-vuotiaiden rikostuomioista. Nyt on yhä houkuttelevampaa käyttää vielä nuorempia eli alaikäisiä rikoksissa, joissa kiinnijäämisen riski on suurin.

Asiaa selvitetään

Ruotsin rikostentorjuntaneuvosto (Brå) sai huhtikuussa tehtäväkseen selvittää, miten rikollisjengit rekrytoivat lapsia ja mitä asialle voisi tehdä. Brå tutkii muun muassa, ”kuinka lapset ja nuoret vedetään mukaan rikollisverkostoihin ja mitkä ovat kaikkein uhanalaisimpien lasten tunnusmerkit”.

-Tutkimus luo perustan entistä varhaisemmille ja tehokkaammille toimenpiteille, jotta voimme suojella yhä useampia lapsia joutumasta rikollisverkostojen hyödyntämiksi, sanotaan hallituksen tiedotteessa. Selvityksen on määrä olla valmis marraskuun alkuun mennessä vuonna 2023.

Naisten osuus kasvussa

Jengirikollisuus ei ole enää pelkästään miesten asia, sillä naisten osuus on tuplaantunut viime vuosina. Tukholman alueella naisia ja tyttöjä pyörii jengeissä jo kymmeniä ja heidän roolinsa on muuttunut.

-Kun ennen joukossa pyöri passiivisia tyttöystäviä, niin tänään kyse on aktiivista kanssarikollisista, joilla on oma itsenäinen roolinsa ja halu valtaan sekä taloudelliseen menestykseen, kertoi Magnus Mowitz Tukholman poliisin tiedustelujaoksesta jo vuosi sitten.

SUOMEN UUTISET